Wij bellen je

op werkdagen dezelfde dag terug.

Naam
Telefoon
Postcode
Bel mij!

Belastingen

Als een familielid is overleden, krijg je te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting (voorheen belasting voor het recht van successie).

Als iemand overleden is, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden.

Als je geld erft, moet je daar belasting over betalen. Deze belasting heet de erfbelasting (voor 2010 werd dit het recht van successie genoemd).

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden aan de erfgenamen een aangifte-formulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene met de Belastingdienst worden afgerekend.

Successierechten 2009

Wat is recht voor successie? Per 1 januari 2010 spreekt men niet meer over successierecht, maar over erfbelasting.

Successierecht berekenen

Met onderstaande rekenmodule kun je het successierecht berekenen die je moet betalen bij een erfenis.

Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Hoeveel belasting je moet betalen is onder andere afhankelijk van je relatie tot de overledene. 

Erfbelasting berekenen

Bereken de erfbelasting die betaald moet worden over een erfenis.

Erfbelasting in 2012

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van een aantal factoren. Bekijk de belastingtarieven die gelden voor de erfbelasting.

Erfbelasting in 2013

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van een aantal factoren. Bekijk de belastingtarieven die gelden voor de erfbelasting.

Erfbelasting 2014

Een overzicht van de tarieven voor erfbelasting 2014. Vanaf welk bedrag je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van je relatie tot de erflater.

Erfbelasting 2015

Een overzicht van de tarieven voor erfbelasting 2015. Vanaf welk bedrag je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van je relatie tot de erflater.