Wij bellen je

op werkdagen dezelfde dag terug

Naam
Telefoon
Postcode
Bel mij!

Successierecht berekenen

Per 1 januari 2010 spreekt men niet meer over successierecht, maar over erfbelasting. Met onderstaande rekenmodule kun je de erfbelasting berekenen die je moet betalen bij een erfenis.

Gegevens
Jaar van overlijden    
Waarde erfdeel
Vul hier in het bedrag dat je erft.

Relatie erfgenaam tot overledene: zijn/haar *    
Woonde overledene en erfgenaam samen?    
Hoelang/hoe werd er samengewoond?  
Voor de fiscus gelden hier speciale regels. Voor meer informatie over een fiscaal partnerschap kijk op www.belastingdienst.nl.

Als er meer dan twee personen een gemeenschappelijke huishouding voerden met de overledene, spreekt men over een 'meerrelatie', gaat het om één persoon, dan spreekt men over een tweerelatie.

Leeftijd erfgenaam   jaar
Vul hier je leeftijd in op het moment van overlijden van de erflater (overledene).

Leeftijd overledene (als jonger dan 27 jaar)   jaar
Vul hier de leeftijd van de overledene in als hij/zij jonger was dan 27 jaar.

Onderhield overledene erfgenaam?  
Werd je voor meer dan 50% onderhouden door de erflater (overledene)

Is erfgenaam invalide    
* Invoer verplicht