Erfbelasting 2015

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2015 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2015

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2015.

Erfbelasting tarieven 2015

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1
(partners en kinderen)

Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)

€ 0 tot € 121.296

10%

18%

30%

€ 121.296 – hoger

20%

36%

40%

Vrijstellingen erfbelasting 2015

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

 
Partners

€ 633 014

Kinderen en kleinkinderen

€ 20 047

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 60 138 

Ouders

€ 47 477

Overige verkrijgers

€ 2 111

Nuttige informatie? Vertel het verder!