Legataris

Iemand die een legaat ontvangt noem je een legataris. Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Een legataris kan tot de erfgenamen behoren, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Indien er schulden zijn in de erfenis gaan deze voor het legaat. Het kan zijn dat je dan als legataris je legaat niet ontvangt.
LET OP:

Rechten legataris

Een legataris beschikt niet over dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel heb je als legataris recht om jouw legaat binnen een bepaalde tijd te ontvangen. Je hebt een zogenaamde vordering op de erfgenamen. Ook moet je op de hoogte gesteld worden van het feit dat je legataris bent. Soms is het vastgelegd dat je moet betalen voor het ontvangen van je legaat. Dit noem je een legaat tegen inbreng van waarde. Als legataris heb je het recht om het legaat te weigeren. Dit heeft geen gevolgen voor de legataris. Het legaat wordt dan opgenomen in de erfenis.

Nuttige informatie? Vertel het verder!