De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie.
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2016 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2016

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2016.

Erfbelasting tarieven 2016
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 121.903 10% 18% 30%
€ 121.903 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2016

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 636 180
Kinderen en kleinkinderen € 20 148
Zieke en gehandicapte kinderen € 60 439
Ouders € 47 715
Overige verkrijgers € 2 122