Over ons

Erfwijzer.nl is een website van De Nationale Adviesbalie B.V., gevestigd te Apeldoorn, KvK nr. 34222867. De Nationale AdviesBalie is een uitgever van een gratis webmagazine. Een magazine in de vorm van thematische websites. De informatie hierop is samengesteld door een netwerk van juridische en financiële specialisten.

De Nationale AdviesBalie opereert vanuit duidelijke waarden en kwaliteitsnormen. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en deskundigheid.

Voor hulp bij afhandeling van een erfenis beschikken we over een team van deskundigen: nalatenschapspecialisten, fiscalisten en in erfrecht gespecialiseerde advocaten en juristen.