“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
Lees voor

Informatie over van Kortenbach Van Steensel Advocaten

Kortenbach Van Steensel Advocaten • Belastingkundigen • Mediators in Den Haag voert een algemene civiele praktijk met een paar specialisaties. Dit houdt in dat u in beginsel met al uw geschillen bij ons terecht kunt.

Specialisatie in het erfrecht

Al meer dan 25 jaar zijn wij ook gespecialiseerd in het erfrecht. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met de dood. Bijna iedereen krijgt daardoor ook te maken met het erfrecht. Het erfrecht is het onderdeel van het recht dat de vermogensrechtelijke gevolgen van het overlijden regelt. Of het nu gaat om het regelen van de eigen nalatenschap of het aanvaarden van een erfenis, de vraag blijft altijd: wie krijgt wat.

Veel regels binnen het erfrecht

Wie krachtens erfrecht verkrijgt (erfopvolging), kan dit te danken hebben aan de wet (het wettelijk erfrecht) of aan een testament van de overledene (het testamentair erfrecht). Met een testament bepaalt de overledene zelf wat er met zijn bezittingen en schulden gebeurt. Is geen testament opgemaakt, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn en wat, of hoeveel, zij erven. Beide stelsels hebben hun eigen regels. Dat maakt het erfrecht voor de leek vaak ondoorgrondelijk.

Of de overledene een testament heeft laten opstellen, en bij welke notaris dat testament kan worden opgevraagd, kunnen wij voor u achterhalen bij het Centraal Testamentenregister.

Bedacht moet worden dat bij erfopvolging niet alleen eigendommen kunnen overgaan, maar ook vorderingen, schulden en contractposities. De waarde van een nalatenschap kan dus uiteindelijk ook negatief zijn, of vergaande verplichtingen voor de erfgenamen met zich meebrengen. De vreugde van het verkrijgen van de erfenis kan dan omslaan in een grote teleurstelling, met grote gevolgen. Om u voor dergelijke teleurstellingen en gevolgen te behoeden, is het verstandig tijdig contact met ons op te nemen.

Hulp bij erfrechtelijke kwesties

Wij adviseren en begeleiden u bij alle erfrechtelijke kwesties, zoals over het zuiver of beneficiair aanvaarden dan wel het verwerpen van de nalatenschap, de verdeling van de erfenis, onterving en het opeisen van het kindsdeel, de hoogte van de legitieme portie en het maken of aanvaarden van legaten.

Onze advisering ziet ook op de gevallen waarin u een erfenis van iemand uit het buitenland krijgt, of in het buitenland woont en een erfenis uit Nederland krijgt. Daarnaast adviseren wij op het gebied van de fiscale consequenties en eventuele gevolgen voor uw toeslagen, want als u een erfenis of schenking krijgt, moet u misschien erf- of schenkbelasting betalen en/of vervalt uw recht op een toeslag. Bij geschillen tussen de erfgenamen kunnen we als onafhankelijk mediator optreden, of u als advocaat bijstaan in juridische procedures.

Veel ervaring

Onze advocaten hebben de Magna Charta Leergang Erfrecht met succes afgerond. Wij kunnen bogen op grote kennis van het erfrecht en op een flinke dosis aan proceservaring. Wij bieden u kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in een informele sfeer.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. U kunt ons bereiken op ons telefoonnummer 070 – 387 98 95. Of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Diensten

  • Gratis eerste kennismakingsgesprek
  • Mediation
  • Toevoegingszaken

Ik wil advies / hulp

Kortenbach en van steensel

  • Vul vrijblijvend onderstaand contactformulier in
  • Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen
Bel ons voor vragen op 070-3879895

  • Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op jouw aanvraag en worden niet voor marketingdoeleinden ingezet.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Andere diensten van Kortenbach van Steensel Advocaten Belastingkundigen Mediators