“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Executeur / gevolmachtigde en erfenis

  • Een gevolmachtigde of executeur zal de erfenis gaan afwikkelen.
  • Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de verdeling.
  • Een executeur kan ook worden ontslagen!
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Is er een testament, dan heeft de overledene waarschijnlijk één erfgenaam gemachtigd om de erfenis af te handelen. Deze persoon wordt de executeur genoemd. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar er kan ook een buitenstaander worden aangewezen voor deze taak. Is er geen executeur aangewezen of is er geen testament, dan is het handig als de erfgenamen samen iemand aanwijzen die alles gaat regelen. De erfgenamen kunnen deze persoon een volmacht geven om alles te gaan afwikkelen.

Meestal is deze gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar jullie kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de notaris aan te wijzen als gevolmachtigde. Door deze volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Word jij aangewezen als gevolmachtigde of executeur en vind je dit een te grote verantwoordelijkheid, dan mag je deze taak ook weigeren. Er zal dan iemand anders moeten worden gekozen.

Taken van de executeur / gevolmachtigde

De gevolmachtigde of executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. Hij/zij betaalt de rekeningen, zegt abonnementen op en zorgt dat er een inventarisatie komt van alle schulden en bezittingen.

Voor de verdeling van de goederen van de erfenis, heeft de gevolmachtigde de medewerking van de erfgenamen nodig. Daar staat tegenover dat  alle erfgenamen recht hebben op openheid van zaken. Het is dan ook de bedoeling dat aan het eind van de afwikkeling van de erfenis de gevolmachtigde duidelijk aan de erfgenamen laat zien wat hij/zij precies heeft gedaan. Uiteindelijk moeten alle erfgenamen akkoord gaan met de verdeling en afwikkeling van de erfenis.

Mediator / advocaat bij problemen

De executeur/gevolmachtigde heeft meestal geen ervaring met het afwikkelen van erfenissen. Dit kan soms problemen opleveren. Als er problemen tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaan, kun je met behulp van mediation proberen die problemen op te lossen. Onder begeleiding van een specialist gaan jullie dan om tafel om te proberen om samen tot een oplossing te komen. Zo is een rechtszaak vaak te voorkomen. Op zoek naar een goede mediator? Bekijk de bij ons aangesloten mediators om te kijken wie jou het beste kan helpen.

Executeur ontslaan

Het kan gebeuren dat mediation niet werkt of niet tot de mogelijkheden behoort omdat de verstandhouding erg slecht is. In dat geval kun je proberen de executeur te ontslaan. Dit kan bijvoorbeeld als de executeur geen openheid van zaken wil geven, dingen te lang duren of als je geen vertrouwen hebt in het handelen van de executeur. Schakel hiervoor de hulp in van een advocaat. Deze kan je helpen om het ontslag van de executeur te regelen. Ben je op zoek naar een goede advocaat bij jou in de buurt die ervaring heeft met dit soort zaken en hier goed bij kan helpen? Op Erfwijzer.nl vind je alle specialisten op dit gebied.

Onze dienstverleners

Meer informatie