“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Echtgenoot – ongedaanmaking

  • Wil jij als langstlevende ouder de kinderen direct hun deel geven, dan kun je besluiten de wettelijke verdeling ongedaan te maken.
  • Dit moet binnen drie maanden geregeld worden bij de notaris.
  • Het ongedaan maken van de wettelijke verdeling heet ongedaanmaking.
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Komt jouw partner te overlijden, is er geen testament en zijn jullie getrouwd of geregistreerd partners? In dat geval erf jij al het geld en vermogen. Maar wat nou als jullie kinderen het financieel moeilijk hebben en die erfenis eigenlijk wel goed kunnen gebruiken? Of wat als de kinderen samen met jouw partner een bedrijf of onderneming hadden en deze graag willen overnemen? In dit soort situaties is de wettelijke verdeling niet ideaal. Toch is er wel een oplossing. Je kunt namelijk de regels van de wettelijke verdeling ongedaan maken. Dit heet een ongedaanmaking.

Wat is ongedaanmaking

Als iemand overlijdt en er is geen testament, dan is automatisch de wettelijke verdeling van toepassing. Deze wettelijke verdeling zorgt ervoor dat, als de overledene getrouwd of geregistreerd partner was, de achtergebleven partner de volledige erfenis krijgt. Deze partner is dan de langstlevende. Zijn er nog meer erfgenamen, bijvoorbeeld kinderen, dan hebben zij ook recht op hun deel van de erfenis. Zij kunnen dit echter pas krijgen als ook de langstlevende is overleden. 

Met ongedaanmaking kun je regelen dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is en kun je ervoor zorgen dat de kinderen direct meedoen in de verdeling. Op die manier hoeven zij niet te wachten tot de langstlevende is overleden, maar krijgen zij direct hun deel van de erfenis. 

Voorbeeld uit de praktijk

Kees en Anita zijn getrouwd. Samen hebben zijn twee kinderen gekregen: Rita en Stefano.
Rita is alleenstaande moeder van 3 kinderen en heeft iedere maand weer moeite rond te komen. Stefano is getrouwd en heeft geen kinderen. Anita komt te overlijden. Ze heeft geen testament en de wettelijke verdeling is van toepassing. Dit betekent dat Kees de hele erfenis van Anita krijgt. Hij is namelijk de langstlevende. De kinderen erven natuurlijk ook van hun moeder maar deze erfenis is nog niet opeisbaar. De kinderen hebben een vordering op hun vader en die krijgen zij pas als hij is overleden. Kees redt het financieel prima en wil graag zijn kinderen, vooral Rita, financieel een beetje helpen. Hij wil graag dat de kinderen hun erfdeel krijgen. Kees gaat naar de notaris om een notariële akte op te laten stellen om de ongedaanmaking te regelen. Met deze akte kiest hij ervoor dat de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt wordt en de erfenis wordt verdeeld onder Kees en de kinderen. De erfenis mogen zij zo verdelen zoals ze dat zelf willen. 

Ongedaanmaking via notaris

Een ongedaanmaking moet binnen drie maanden na het overlijden worden geregeld. Het is dus belangrijk om hier al vrij snel een besluit over te nemen. De beslissing mag alleen genomen worden door de achtergebleven echtgenoot of geregistreerd partner. Zijn de drie maanden voorbij, dan kan er geen ongedaanmaking meer plaatsvinden. Om dit te regelen kan je terecht bij een notaris. De notaris legt de ongedaanmaking vast in een verklaring en schrijft dit ook in in het boedelregister. 

Zijn de drie maanden voorbij en is de ongedaanmaking niet geregeld, dan kan je alleen nog door schenkingen de erfenis aan de kinderen geven. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de schenkbelasting. 

Verdeling na ongedaanmaking

Als je hebt gekozen voor ongedaanmaking zorgt dit ervoor dat je de erfenis volledig naar eigen inzicht mag verdelen. Je hebt namelijk de wettelijke verdeling, waarbij iedere erfgenaam voor een gelijk deel erft, ongedaan gemaakt. Onderling zullen de erfgenamen dan moeten bepalen wie welk deel krijgt. Zo kan de langstlevende er bijvoorbeeld voor kiezen om afstand te doen van de erfenis. In dat geval kan de erfenis in zijn geheel worden verdeeld onder de kinderen. Er kan ook worden gekozen dat de helft van de erfenis bij de langstlevende blijft en de rest wordt verdeeld onder de erfgenamen.

verdelen erfdeel
Tip:
Als je als langstlevende kiest voor ongedaanmaking, hou er dan rekening mee dat je daarna samen met de kinderen moet beslissen hoe de erfenis wordt verdeeld. Zorg er daarom voor dat je voordat je de ongedaanmaking regelt, met de kinderen afspreekt hoe je de erfenis wil verdelen na de ongedaanmaking. Hiermee voorkom je dat de kinderen na ongedaanmaking niet meer willen meewerken aan de verdeling omdat ze het niet eens zijn. Het is daarnaast ook verstandig om als langstlevende direct een onherroepelijke volmacht van de kinderen te krijgen.

Voordelen en nadelen ongedaanmaking

We zetten de voor- en nadelen van een ongedaanmaking voor je op een rij.

Voordelen ongedaanmaking Nadelen ongedaanmaking
Je kunt ervoor zorgen dat de kinderen direct een erfdeel krijgen. Als je zuiver hebt aanvaard kan het zijn dat schuldeisers bij de kinderen aankloppen, in plaats van bij de langstlevende.
Ongedaanmaking kan fiscale voordelen opleveren. Na ongedaanmaking moeten de erfgenamen samen beslissingen nemen over de verdeling. Het risico bestaat dat de erfgenamen niet instemmen met de verdeling.
  Je moet binnen 3 maanden een beslissing hebben genomen. Dat is ontzettend snel. Hou er bij die termijn ook rekening mee dat het verstandig is je eerst door de notaris te laten adviseren.

Onze dienstverleners

Meer informatie