“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Executeur

  • Degene die de erfenis moet afwikkelen is de executeur.
  • De executeur wordt via het testament benoemd.
  • Heb je geen vertrouwen in de executeur? Een mediator of advocaat kan hierbij helpen.
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis en wordt aangewezen in een testament. Dit kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn. Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur via een codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin dit wel is gedaan blijven wel geldig. De rechten en de plichten van de executeur staan in het testament. Is de executeur volgens een codicil benoemd, dan gelden de rechten en plichten zoals ze in de wet zijn beschreven.

Rechten en plichten van de executeur

De executeur krijgt het recht om over de nalatenschap van de overledene te beschikken. Dit betekent dat hij/zij degene is die alle bezittingen beheert en de verantwoordelijkheid heeft om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. In eerste instantie zal de executeur er voor moet zorgen dat alle schulden van de overledene worden afbetaald. Hierna kan hij/zij in kaart brengen wat er vervolgens onder de erfgenamen verdeeld moet worden en op welke manier. Om dit goed te kunnen doen moet hij/zij zich verdiepen in het testament van de overledene en in het erfrecht. Ook is hij/zij degene die de uitvaart regelt en zal de executeur ook namens alle erfgenamen de aangifte van de erfbelasting moeten regelen. Is de erfenis uiteindelijk helemaal afgerond, dan moet er verantwoording worden afgelegd aan de erfgenamen.  

Problemen

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt niet altijd even soepel. Meestal worden de werkzaamheden van de executeur met argusogen gevolgd. Dat komt doordat erfgenamen vaak niet weten hoe de afwikkeling van een erfenis eigenlijk werkt. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten.

Als één van de erfgenamen is benoemd geeft dit bij de anderen vaak het idee: waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet voortrekken? Ook een executeur van buiten de familie ondervindt vaak problemen. De erfgenamen vinden het vaak niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt, en dat de overledene hem daar ook nog toestemming voor heeft verleend.

De executeur wil op zijn beurt graag in alle rust zijn (voor hem vaak onbekende) werk doen zonder dat de erfgenamen voortdurend over zijn schouder meekijken. Toch is het belangrijk dat je als executeur probeert uit te leggen wat je doet, waarom en hoe. Geef zoveel mogelijk openheid van zaken. Dat scheelt een hoop wantrouwen en zorgt voor een goede verstandhouding.

Executeur ontslaan

Soms loopt de situatie zo uit de hand dat de erfgenamen geen vertrouwen meer hebben in de executeur. Heb jij het idee dat de executeur niet doet wat hij/zij moet doen of dat jij als erfgenaam niet krijgt waar je recht op hebt? Je kunt de rechter dan vragen om de executeur te ontslaan. Een advocaat kan dit voor je regelen.

Mediation

Een andere oplossing is mediation. Een mediator kan helpen om de erfgenamen en de executeur weer op één lijn te krijgen. Bij een mediator kunnen er afspraken worden gemaakt hoe de executeur door kan gaan met zijn werk. Als mediation ook niet lukt dan kan je contact opnemen met een advocaat.

Onze dienstverleners

Meer informatie