“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Onterven (klein)kinderen en partner

  • Het onterven van jouw partner of kind regel je via de notaris.
  • Een kind heeft altijd recht op een legitieme portie.
  • Wil je in contact komen met een notaris. Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Wil je niet dat jouw echtgenoot/echtgenote of kinderen iets van je erven als je komt te overlijden, dan kun je hen in een testament onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders. Dit heet de legitieme portie.

Onterven kinderen

Kies je ervoor om je kinderen te onterven, dan betekent dit nog niet dat ze geen aanspraak kunnen maken op de erfenis. In Nederland hebben kinderen altijd recht op een deel van de erfenis van hun ouders. Dit wordt de legitieme portie genoemd. De legitieme portie bedraagt de helft van wat de kinderen krijgen als er geen testament zou zijn en de wettelijke regeling van toepassing is. Zo’n legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Je kunt wel laten opnemen dat het onterfde kind bijvoorbeeld een bepaalde antieke kast erft. De waarde van deze kast wordt dan van de legitieme portie afgetrokken. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan de legitieme portie pas worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Een kind heeft vijf jaar de tijd om de legitieme portie op te eisen.

Onterven kleinkinderen

Mocht het onterfde kind zich neerleggen bij de onterving en ook afzien van zijn/haar legitieme portie, dan worden zijn/haar kinderen automatisch erfgenaam. Wil je dit niet, dan is het belangrijk om hen ook te onterven. Wanneer je wilt dat de kleinkinderen wel erven, kun je dit in het testament laten opnemen of hen bijvoorbeeld goederen of een geldbedrag via een legaat toekennen. Je kunt ook opnemen dat zij dit alleen krijgen als hun vader of moeder zich neerlegt bij de onterving. Bespreek met de notaris hoe je dit het beste kunt regelen.

Onterven partner

Je kunt ook besluiten je partner te onterven. Een partner heeft geen recht op een legitieme portie. Wanneer je een partner onterft, ontvangt deze ook daadwerkelijk niets. Wel heeft hij/zij andere rechten. Wanneer het nodig is kan de partner aanspraak maken op gebruik van de woning en meubelen voor een periode van zes maanden. Dit wordt het vruchtgebruik genoemd. Zo heeft de partner dus een half jaar de tijd om een andere woning te zoeken.

Hoe kan ik iemand onterven?

Wil jij je partner of kind onterven, dan moet je hiervoor naar de notaris. De onterving moet worden vastgelegd in een testament. Je hoeft jouw partner of kind niet op de hoogte te stellen van de onterving.

Onze dienstverleners

Meer informatie