“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfbelasting

  • Ontvang je een erfenis, dan moet je hier erfbelasting over betalen.
  • Hoeveel hangt af van de erfenis en jou relatie tot de overledene.
  • Bereken gratis hoeveel erfbelasting je moet betalen.
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Ontvang je een erfenis, dan moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Vroeger heette deze belasting successierecht. Over het eerste deel van de erfenis betaal je geen belasting. Dit heet de vrijstelling. De rest van de erfenis is wel belast.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis. Hoe hoger de erfenis, hoe hoger het percentage dat je aan belasting moet betalen. Ook jouw relatie tot de overledene is van belang. Zo betaal je bijvoorbeeld meer belasting als degene van wie je erft geen familie is. Bereken de te betalen erfbelasting bij een erfenis.

Erfbelasting betalen

Je betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde. Maar ook als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde. Nadat de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen, berekenen zij de definitieve hoogte van de erfbelasting.

Hoe moet je betalen?

Als de hoogte van de belasting bekend is, moet er betaald worden. Er zijn twee mogelijkheden voor de betaling van de erfbelasting:

  • De contactpersoon (gevolmachtigde of executeur) betaalt het totale bedrag van de erfbelasting namens alle erfgenamen.
  • Iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan belasting.

De erfgenamen kunnen op het aangifteformulier aangeven van welke mogelijkheid zij gebruik wensen te maken.

Hoogte erfbelasting

Wil je weten hoe hoog de belasting is die jullie moeten betalen? Dit kun je berekenen met de gratis berekenmodule. Zo weet je alvast een beetje waar je aan toe bent. Hierbij is het wel belangrijk dat je al enigszins weet hoe hoog de waarde van jouw erfdeel zal zijn. Elk jaar worden de tarieven aangepast met een inflatie correctie. In de berekening wordt rekening gehouden met de vrijstelling van het eerste deel van de erfenis. Hier betaal je geen belasting over. Hoe hoog deze vrijstelling is, hangt af van jouw relatie tot de overledene.

Erfbelasting besparen

Wil je besparen op de erfbelasting? Hier zijn zeker wel de nodige mogelijkheden voor. Een notaris kan helpen om een testament op te stellen, waardoor je zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting kan besparen. Dit heet estate planning.

Onze dienstverleners

Meer informatie