“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Plaatsvervulling

  • Is een erfgenaam overleden, dan nemen zijn kinderen zijn plaats in.
  • Dit heet plaatsvervulling.
  • Heb je vragen? Een notaris kan je helpen!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Als een erfgenaam is overleden, onwaardig is, is onterfd of de erfenis heeft verworpen, neemt iemand anders zijn/haar plaats in. Dit heet plaatsvervulling. De plaats van de erfgenaam kan alleen worden overgenomen door zijn of haar kinderen.

Komt oma te overlijden, dan erven de kleinkinderen samen het deel waar hun overleden moeder (het kind van de overledene) recht op zou hebben als ze nog geleefd had. Volgens de wet kun je met plaatsvervulling doorgaan tot in de zesde graad van de overledene.

Voorbeelden plaatsvervulling

Kinderen

Anja komt te overlijden. Zij heeft twee kinderen: Bernard en Cornelis. Haar dochter Daniek is jong overleden, maar heeft wel drie kinderen achtergelaten: Dirk, Danny en Doris.

Zolang er in groep 1 erfgenamen zitten, ga je niet door naar groep 2. In de eerste groep zitten echtgenoot en kinderen. Een echtgenoot is er in dit geval niet, maar kinderen zijn er wel. Dit zorgt ervoor dat de vererving plaatsvindt in groep 1.

Alle erfgenamen in een groep hebben recht op een gelijk deel van de erfenis. Bernard, Cornelis en Daniek hebben dus ieder recht op een derde deel van de erfenis. Daniek is overleden, dus haar kinderen (Dirk, Danny en Doris) hebben samen (dat heet staaksgewijs) recht op het deel van Daniek. Dat betekent dat Dirk, Danny en Doris alle drie 1/9 deel van de erfenis krijgen.

Ouders, broers en zussen

Maria komt te overlijden. Ze heeft een vader en vijf broers.

Er zit niemand in groep 1: Maria laat geen echtgenoot /geregistreerd partner of kinderen na. We gaan dus naar groep 2: ouders, broers en zussen.

Alle erfgenamen in een groep hebben recht op een gelijk deel van de erfenis. De vader en de vijf broers van Maria zouden ieder recht hebben op 1/6 deel van de erfenis. De uitzondering op deze regel is dat ouders altijd recht hebben op een kwart van de erfenis.

Vader krijgt dus een kwart. Voor de vijf broers is er samen dan nog driekwart van de erfenis over. Ze hebben dus ieder recht op 3/20 deel van de erfenis van Maria. (20/20 is de hele erfenis, vader krijgt 5/20, voor de broers is er 15/20 over, dat is 3/20 per persoon).

Meer informatie