Erfrecht

Vererving volgens een testament

De meest voorkomende testamenten zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende echtgenoot.

lees meer

Vererving zonder testament

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. 

lees meer

Partner – wettelijke verdeling

Bij overlijden krijgt de langstlevende automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen krijgen slechts een vordering.

lees meer

Kinderen

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is.

lees meer

Internationale vererving

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en je woont in Nederland, en al je spullen staan in Nederland, is het simpel: jij valt onder het Nederlandse erfrecht. Maar wat nu als je met je Nederlandse nationaliteit in Spanje woont?

lees meer