Plaatsvervulling

Als bij vererving een erfgenaam is overleden, onwaardig is, onterfd is of de erfenis heeft verworpen vindt plaatsvervulling plaats. Afstammelingen van het kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder komen in de plaats van een kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder. Plaatsvervulling vindt plaats door staaksgewijze vererving.

De kleinkinderen erven samen het deel waar hun overleden moeder (het kind van de overledene) recht op zou hebben als ze nog geleefd had. Volgens de wet kun je met plaatsvervulling doorgaan tot in de zesde graad van de overledene.

Voorbeelden plaatsvervulling:

Er zijn kinderen

Anja komt te overlijden. Ze laat twee kinderen na: Bernard en Cornelis, (haar dochter Daniek is jong overleden). Ook heeft ze drie kleinkinderen: Dirk, Danny en Doris. Dit zijn kinderen van Daniek.

Zolang er in groep 1 erfgenamen zitten, ga je niet door naar groep 2. In de eerste groep zitten echtgenoot en kinderen. Aangezien Anja kinderen na laat, vindt de vererving vindt dus plaats volgens groep 1.

Alle erfgenamen in een groep hebben recht op een gelijk deel van de erfenis.Bernard, Cornelis en Daniek hebben dus ieder recht op een derde deel van de erfenis.

Daniek is overleden, dus haar kinderen (Dirk, Danny en Doris) hebben samen (dat heet staaksgewijs) recht op het deel van Daniek. Dat betekent dat Dirk, Danny en Doris alle drie 1/9 deel van de erfenis krijgen.

Er zijn ouders, broers en zusters

Maria komt te overlijden. Ze heeft een vader en vijf broers.

Er is niemand in groep 1: Maria laat geen echtgenoot /geregistreerd partner of kinderen na. We gaan naar groep 2: ouders, broers en zusters.

Alle erfgenamen in een groep hebben recht op een gelijk deel van de erfenis. De vader en de vijf broers van Maria zouden ieder recht hebben op 1/6 deel van de erfenis. De uitzondering op deze regel is dat ouders altijd recht hebben op een kwart van de erfenis.

Vader krijgt dus een kwart. Voor de vijf broers is er samen dan nog driekwart van de erfenis over. Ze hebben dus ieder recht op 3/20 deel van de erfenis van Maria. (20/20 is de hele erfenis, vader krijgt 5/20, voor de broers is er 15/20 over, dat is 3/20 per persoon).