“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Bepalingen in het testament

  • Je kunt veel zaken regelen in een testament.
  • Laat je goed informeren door een notaris!
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

In een testament kun je veel verschillende bepalingen opnemen. Wat je in een testament opneemt is afhankelijk van je persoonlijke situatie. We zetten een aantal veel voorkomende bepalingen in een testament voor je op een rijtje.

Bewind

De overledene kan in zijn testament hebben bepaald, dat wat een erfgenaam krijgt onder bewind wordt gesteld. De erfgenaam is dan wel eigenaar van het geld of de goederen, maar hij mag er niet mee doen wat hij wil. De bewindvoerder krijgt het beheer en moet voor de erfgenaam zo goed mogelijk voor de spullen zorgen. Een bewind wordt vaak in een testament opgenomen als beschermingsmaatregel als de erfgenaam nog erg jong is, een verstandelijke beperking heeft, slecht met geld om kan gaan of makkelijk te beïnvloeden is. Daarnaast komt een bewind om de hoek kijken als er sprake is van een complex vermogen bijvoorbeeld een aandelenpakket of onroerend goed. Iemand die daar niet in thuis is, kan hier vaak wel wat hulp bij gebruiken. In het testament kun je zelf bepalen tot wanneer dit bewind loopt. Is een erfgenaam van mening dat het niet meer redelijk is dat er een bewind op de erfenis zit, dan kan het bewind worden aangevochten. De erfgenaam kan dan naar de rechter stappen en vragen om het bewind op te heffen. Er moet dan wel een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat het bewind destijds in het leven is geroepen omdat een kind te kampen had met een drugsverslaving. Nu is hij afgekickt en kan laten zien dat hij zelf in staat is goede beslissingen te nemen. Ben je erfgenaam en wil je het bewind aanvechten, dan kan dit pas vijf jaar na het overlijden. Een advocaat kan hierbij helpen.

Maak gebruik van de testament test

Beantwoord hieronder in drie minuten een aantal vragen. Na het doen van de test krijg je persoonlijk advies over wat jij moet regelen voor jouw nalatenschap. Zo heb je snel meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Testament Test geeft extra aandacht aan de mogelijkheden om goede doelen te steunen na het overlijden. 

Doe hier onze testament test:

Heb je de test gedaan en wil je meer informatie over een testament? Of wil je een testament opstellen? Wij hebben een samenwerking met Thuisnotaris. Zij bieden een uitgebreid testament op maat tegen een vaste scherpe prijs. Dit is inclusief het ondertekenen bij de notaris en een persoonlijk controle gesprek.

Voogdij

Heb je minderjarige kinderen, dan kun je in het testament ook een voogd benoemen. Je kunt hiervoor één of twee mensen aanwijzen. Komen beide ouders te overlijden als de kinderen nog minderjarig zijn, dan krijgen deze personen het gezag over de kinderen. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor de kinderen tot zij volwassen zijn. Door het benoemen van een voogd weet je dat dat goed geregeld is. Daarnaast kun je hiermee ook problemen voorkomen. Bij voorbeeld dat verschillende familieleden de zorg voor de kinderen gaan opeisen.

Uitsluitingsclausule

Soms wil je dat een erfenis na je overlijden naar één persoon gaat, en niet naar zijn of haar partner. Je wilt dan, formeel gezegd, dat jouw erfenis niet wordt opgenomen in een algehele gemeenschap van goederen. Een voorbeeld: jij wilt de Friese staartklok aan je zus geven. Maar je wilt ook dat die staartklok in geval van een scheiding bij je zus blijft. Door een  uitsluitingsclausule in je testament op te nemen kun je voorkomen dat jouw erfenis bij de andere kant van de familie terecht komt.

Tip:
Neem contact op met onze specialisten. Zij kunnen je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Executeur

In je testament kun je een persoon aanwijzen die er na jou overlijden voor zorgt dat alles goed wordt afgehandeld. Dit heet een executeur. De executeur zorgt ervoor dat alle nog openstaande rekeningen worden betaald, dat de belastingaangifte wordt gedaan, dat de erfgenamen hun erfdeel krijgen enzovoort. Het benoemen van een executeur maakt het afhandelen van de nalatenschap een stuk eenvoudiger omdat één persoon hiervoor verantwoordelijk is. Als er geen executeur is aangewezen zijn alle erfgenamen gezamenlijk hiervoor verantwoordelijk.

Inbrengverplichting

Stel je voor dat oma een antieke buffetkast aan haar zoon geeft als ze van haar huis naar een aanleunwoning gaat. Ze heeft dan een schenking gedaan terwijl zij nog leefde. Je zou kunnen zeggen dat de buffetkast een voorschot op de erfenis is. Over dit voorschot kan oma een inbrengverplichting opnemen in haar testament. Dat betekent dat de waarde van de buffetkast na oma’s overlijden ‘ingebracht’ wordt in de erfenis. Het totale bedrag van de erfenis wordt daardoor groter. En omdat de zoon de buffetkast al in huis heeft staan, wordt zijn deel van de erfenis kleiner. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Oma kan in haar testament bepalen dat de buffetkast gewoon een cadeautje van haar aan haar zoon was, en dat die buiten de erfenis moet worden gelaten. Er is alleen sprake van inbreng als dit bij de schenking of in het testament is bepaald. Is dit niet het geval, dan valt de buffetkast buiten de verdeling van de erfenis.

Twee-traps making

Nog een voorbeeld: Jij wilt dat het schilderij op je werkkamer na je overlijden naar je kinderloze neef gaat. Mocht hij komen te overlijden, dan moet het schilderij niet naar zijn zus, maar naar een andere neef. Je benoemt dan eigenlijk een erfgenaam voor je erfgenaam. Dit heet een fideï-commis, oftewel een twee-traps making.

Al deze bepalingen kunnen door de notaris opgenomen worden in jouw testament. De notaris zal jouw wensen met je doorspreken en zal bekijken welke bepalingen voor jou van toepassing zijn.

Onze dienstverleners

Meer informatie