“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Executeur

  • Degene die de erfenis moet afwikkelen is de executeur.
  • De executeur wordt via het testament benoemd.
  • Heb je geen vertrouwen in de executeur? Een mediator of advocaat kan hierbij helpen.
9,3
Klanten vertellen

499 beoordelingen

Lees voor

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. Dit kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn. Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur via een codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig. De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament. Als de executeur volgens een codicil is benoemd, gelden de rechten en plichten zoals ze in de wet zijn beschreven.

Rechten en plichten van de executeur

De executeur krijgt het recht om over de nalatenschap van de overledene te beschikken. De executeur is degene die alle bezittingen beheert. Daarnaast is het zijn/haar plicht om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Dit betekent dat de executeur ervoor moet zorgen dat alle erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Om dit goed te kunnen doen moet de executeur zich verdiepen in het testament van de overledene en in het erfrecht. Ook is de executeur degene die de uitvaart regelt. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

Problemen

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt niet altijd even soepel. Meestal worden de werkzaamheden van de executeur met argusogen gevolgd. Dat komt doordat erfgenamen vaak niet weten hoe de afwikkeling van een erfenis eigenlijk werkt. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten.

Als één van de erfgenamen is benoemd tot executeur geeft dit bij de anderen vaak het idee: waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet voortrekken? Ook een executeur van buiten de familie ondervindt vaak problemen. De erfgenamen vinden het vaak niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt, en dat de overledene hem daar ook nog toestemming voor heeft verleend.

De executeur wil op zijn beurt graag in alle rust zijn (voor hem vaak onbekende) werk doen zonder dat de erfgenamen voortdurend over zijn schouder meekijken. Toch is het belangrijk dat je als executeur probeert uit te leggen wat je doet, waarom  en hoe. Geef zoveel mogelijk openheid van zaken. Dat scheelt een hoop wantrouwen en zorgt voor een goede verstandhouding.

Executeur ontslaan

Soms loopt de situatie zo uit de hand dat de erfgenamen geen vertrouwen meer hebben in de executeur. Heb jij het idee dat de executeur niet doet wat hij/zij moet doen of dat jij als erfgenaam niet krijgt waar je recht op hebt? Je kunt de rechter dan vragen om de executeur te ontslaan. Een advocaat kan dit voor je regelen. Wil je hier meer over weten, dan helpen wij je graag!

Mediation

Een andere oplossing is mediation. Een mediator kan helpen om de erfgenamen en de executeur weer op één lijn te krijgen. Bij een mediatior kunnen er afspraken worden gemaakt hoe de executeur door kan gaan met zijn werk. Als mediation ook niet lukt dan kan je contact opnemen met een advocaat.

Meer informatie