“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Boedelvolmacht

 • Met een boedelvolmacht geef je een van de erfgenamen de bevoegdheid om zaken te regelen.
 • Wij leggen uit wat de voordelen zijn van een boedelvolmacht.
 • Is er een testament? Dan is er vaak een executeur aangewezen.
9,5
Klanten vertellen

1257 beoordelingen

Lees voor

Wanneer iemand overlijdt moeten er ook na de uitvaart veel zaken geregeld worden. Zo is het belangrijk dat de woning wordt ontruimd en krijg je te maken met de afhandeling van de erfenis. Als je met meerdere erfgenamen bent, kan het een flinke opgave zijn om de erfenis af te handelen. Iedere erfgenaam is namelijk eigenaar van de erfenis en moet voor elke handeling een handtekening zetten. In tijden van emotie en verdriet is dit misschien iets waar jouw hoofd niet naar staat. Bovendien kan dit ook nog eens voor onnodige onderlinge ruzies zorgen. Daarom is het in veel gevallen verstandig om één iemand aan te wijzen die bevoegd is om namens de erfgenamen bepaalde handelingen te verrichten. Dit kan met een boedelvolmacht.

Wie wijzen de boedelvolmacht toe?

Alle erfgenamen kunnen samen iemand aanwijzen die de volledige verantwoordelijkheid krijgt voor het regelen van bepaalde zaken in de erfenis. Hiermee is de boedelgevolmachtigde bevoegd om te handelen namens alle erfgenamen. De boedelgevolmachtigde mag namens iedereen zijn of haar handtekening zetten. Zo voorkom je dat je voor elk wissewasje iedereens handtekening nodig hebt. Het versnelt de zaken en voorkomt discussies.

Let op:
Het is belangrijk dat alle erfgenamen het eens zijn met de keuze voor degene die de boedelvolmacht krijgt!

Wie krijgt een boedelvolmacht?

Als erfgenaam bepaal je, samen met de andere erfgenamen, wie jullie een boedelvolmacht geven. Dit kan één van jullie zijn, maar ook een neutraal persoon, iemand die niets met de erfenis te maken heeft. Het is wel belangrijk dat alle erfgenamen het eens zijn met de keuze die hierin wordt gemaakt. Jullie keuze wordt vervolgens vastgelegd en de notaris benoemd in de verklaring van erfrecht dat er een boedelvolmacht is.

Hoe stel je een boedelvolmacht op?

De notaris vermeldt in de verklaring van erfrecht dat er een boedelvolmacht is. Met deze verklaring van erfrecht toon je aan dat je een volmacht hebt om de zaken te regelen namens alle erfgenamen. Je hebt hier dus altijd een notaris bij nodig. In een boedelvolmacht wordt afgesproken welke handelingen de gevolmachtigde wel en juist niet mag uitvoeren. Denk daarom goed na over wat je als erfgenaam geregeld wil hebben, of er bijvoorbeeld een maximum bedrag is tot waar de boedelgevolmachtigde mag tekenen en hoe lang de boedelvolmacht geldig is.

Voordelen boedelvolmacht

Het kan zeker slim zijn om een boedelvolmacht te regelen om op die manier de afwikkeling van de erfenis makkelijker te maken. Wij zetten de voordelen van een boedelvolmacht nog even voor je op een rijtje:

 • Met een boedelvolmacht is het niet nodig om voor elk wissewasje om de handtekening van alle erfgenamen te vragen.
 • Erfgenamen kunnen het afhandelen van bepaalde zaken uit handen geven aan een gezamenlijk gekozen boedelgevolmachtigde.
 • Een boedelvolmacht kan onnodige ruzies tussen de erfgenamen voorkomen.

Casus boedelvolmacht

De moeder van Jelle is overleden. Jelle, zijn twee broers en zijn zus zijn de erfgenamen. Er moet veel geregeld worden. Jelle gaat naar de bank om de bankzaken van zijn moeder af te handelen. De medewerker van de bank geeft aan dat ze een verklaring van erfrecht nodig heeft met daarin de handtekeningen van alle erfgenamen. Jelle gaat naar huis en bespreekt dit met zijn broers en zus. Ze komen tot de conclusie dat ze voor veel zaken die geregeld moeten worden van iedereen een handtekening nodig hebben. Jelles zus is erg ontdaan en emotioneel en is niet in staat dit soort zakelijke aspecten te regelen. Daar staat haar hoofd echt niet naar. Jelle wil het regelen juist wel op zich nemen. Het regelen van de praktische zaken geeft hem afleiding. Ze besluiten daarom met zijn vieren om Jelle een boedelvolmacht te geven. De notaris stelt een verklaring van erfrecht op. Hiermee kan Jelle naar de bank en heeft hij niet de handtekening van zijn broers en zussen nodig. In de boedelvolmacht staat beschreven welke zaken Jelle mag regelen namens alle erfgenamen. Vooral zijn zus vindt het fijn dat ze over al die dingen niet na hoeft te denken en heeft er alle vertrouwen in dat Jelle de zaken goed zal regelen.

Welke zaken kan je regelen met een boedelvolmacht?

Met een boedelvolmacht kan je de volgende dingen regelen:

 • Abonnementen opzeggen;
 • Beschikking over bank- en girorekeningen zodat rekeningen kunnen worden opgeheven of gewijzigd;
 • Schulden en rekeningen betalen;
 • Opmaken van de boedelbeschrijving;
 • Spullen verkopen om de schulden te kunnen betalen;
 • Indien van toepassing: legataris informeren en legaten uitkeren;
 • Regelen dat huis ontruimd wordt;
 • Verkoop van het huis regelen;
 • Pensioenzaken regelen;
 • Aangifte doen van de erfbelasting en voldoen van de erfbelasting.
Let op:
De gevolmachtigde moet de overige erfgenamen op de hoogte houden van de zaken die hij/zij heeft opgepakt en afgewikkeld.

Intrekken boedelvolmacht

Wat als jullie onderling niet tevreden zijn over de boedelgevolmachtigde? Het is mogelijk om de boedelvolmacht in te trekken. Als je de boedelvolmacht in wil trekken dan moet je contact opnemen met de notaris die de boedelvolmacht heeft opgesteld. De notaris informeert jou vervolgens over welke stappen je moet nemen. Dit kan namelijk per geval verschillen. Het intrekken van de boedelmacht geldt overigens niet voor zaken die al geregeld zijn.

Verschil executeur en boedelgevolmachtigde

Maar wat is nu precies het verschil tussen een executeur en boedelgevolmachtigde? Wanneer iemand overlijdt moeten er zaken geregeld worden. Is er een testament, dan staat hier vaak een executeur aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Is er geen executeur aangewezen? Dan moeten de erfgenamen samen de afwikkeling oppakken. Vaak wordt er in zo’n situatie gekozen om één iemand de boedelvolmacht te geven. De werkzaamheden die de executeur en boedelgevolmachtigde moeten oppakken verschillen in wezen niet van elkaar. Wel is het zo dat voor de executeur andere spelregels gelden. De executeur is wettelijk verplicht om een boedelbeschrijving op te maken en is aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aangifte erfbelasting. Wanneer de erfgenamen beneficiair aanvaard hebben gelden ook in de wet vastgelegde spelregels. 

Onze dienstverleners