“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Afwikkeling erfenis

  • Alle erfgenamen moeten samen alle beslissingen nemen.
  • Komen er problemen dan kan een mediator of advocaat helpen!
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

Komt een familielid of geliefde te overlijden, dan moet er veel gebeuren. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, is er vaak een verklaring van erfrecht nodig. Hiervoor kun je naar de notaris. Denk er daarnaast aan om alle abonnementen en lidmaatschappen op te zeggen en pensioenfondsen en andere uitkeringsinstanties op de hoogte te stellen van het overlijden.

Dan is er nog de woning. Deze moet misschien worden leeg gehaald en de inboedel moet worden verdeeld. Je moet de huur opzeggen of misschien moet het huis in de verkoop. En dan zijn er ook nog de belastingaangiftes die gedaan moet worden. Naast het verwerken van alle emoties komt er dus heel wat kijken bij het afwikkelen van een erfenis.

Hoe handel je een erfenis af?

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Als je samen niet tot een oplossing kunt komen, kun je de hulp van een nalatenschapsafwikkelaar inschakelen. Hij kan met de erfgenamen op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Verloop afwikkeling erfenis

Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Dit is de executeur.  Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Meestal is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit kan soms voor problemen zorgen. Als er problemen tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaan, kun je door mediation proberen om die problemen op te lossen. Misschien weet de gevolmachtigde al heel vroeg dat de afhandeling van een erfenis niet makkelijk zal zijn en tot grote conflicten kan leiden. Is dit het geval, dan is het misschien slim om al direct de hulp in te roepen van een onafhankelijke gespecialiseerde nalatenschapsafwikkelaar. Dit kan een hoop discussies en geruzie voorkomen. Kom je er samen echt niet uit? Neem dan vrijblijvend contact met een van onze gespecialiseerde erfrecht advocaten. Zij kunnen je bij conflicten de juiste hulp bieden en ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Onze dienstverleners

Meer informatie