“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Internationale vererving

 • Ieder land kent zijn eigen erfregels.
 • Welke regels er worden aangehouden hangt af van de situatie.
 • Laat je altijd bijstaan door een erfspecialist als je te maken hebt met internationale vererving.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, je woont in Nederland en al je spullen staan in Nederland, dan is het simpel: jij valt onder het Nederlandse erfrecht. Maar wat nou als je met je Nederlandse nationaliteit in Spanje woont?

Elk land eigen regels

Elk land heeft zijn eigen erfrechtregels. Daarin staat bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn, hoe de erfenis moet worden afgewikkeld en hoeveel belasting je moet betalen. Ook heeft elk land zijn eigen internationale rechtsregels. Zodra je binding hebt met een land (bijvoorbeeld door je nationaliteit, woonplaats, of bezittingen), geven de internationale rechtsregels van dat land aan volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel van de erfenis moet worden afgehandeld. Soms spreken de regels van verschillende landen elkaar tegen.

Stel: je hebt een vakantiehuis in Spanje. In het Spaans internationaal recht staat dat onroerend goed moet worden geregeld volgens de erfrechtregels van het land waar het onroerend goed is gelegen. Dat betekent dus dat voor jouw vakantiehuis in Spanje het Spaanse erfrecht van toepassing is.

Voor je bezittingen in Nederland zijn de regels van het Nederlandse erfrecht van toepassing.

Nederlandse internationale regels

Maar hoe zien de Nederlandse internationale regels voor het erfrecht in het buitenland eruit?

 1. Je kunt in je testament zelf een rechtskeuze maken.
  Je mag dan kiezen uit:

  • Het recht van het land van jouw nationaliteit. Je kunt dan ook nog kiezen tussen de nationaliteit die je op dat moment hebt, en de nationaliteit die je bij je overlijden hebt.
  • Het recht van het land waar je woont. Ook dan kun je kiezen tussen de woonplaats die je op dat moment hebt, en de woonplaats op het moment van overlijden.
 2. De overledene woonde in het land van zijn nationaliteit
  Als je ten tijde van je overlijden woonde in het land van je nationaliteit, dan geldt het erfrecht van dat land. Een paar voorbeelden:

  • Voor een vrouw met een Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont en overlijdt is het Nederlandse erfrecht van toepassing.
  • Voor een vrouw met een Deense nationaliteit die in Denemarken woont en overlijdt is het Deense erfrecht van toepassing.
 3. De overledene woonde niet in het land van zijn nationaliteit
  Stel: de plaats waar de overledene woonde op het moment van overlijden, ligt niet in het land van zijn nationaliteit. Als de overledene minder dan vijf jaar in het land woonde, dan gelden de regels van het land van de nationaliteit van de overledene. Heeft de overledene langer dan vijf jaar in het land gewoond, dan zijn de regels van het land van zijn laatste verblijfplaats van toepassing.Een paar voorbeelden:

  • Voor de man met de Griekse nationaliteit die drie jaar in Nederland woont en overlijdt is het Griekse erfrecht van toepassing.
  • Woont dezelfde man voor zijn overlijden zes jaar in Nederland, dan is het Nederlandse erfrecht van toepassing.
 4. De overledene heeft nauwere banden met een ander land dan waar hij woont, of waarvan zijn nationaliteit is.
  Als de overledene nauwere banden heeft met een ander land dan zijn nationaliteit of zijn laatste verblijfplaats, dan zijn de regels van dat land van toepassing. Nauwere banden krijg je door bezittingen, een huwelijk, regelmatig verblijf en sociale contacten.Een voorbeeld:

  • Een vrouw met een Engelse nationaliteit woont al sinds 40 jaar net over de grens in Duitsland maar werkt in Nederland, heeft al haar geld op een Nederlandse bank, is getrouwd met een Nederlander en heeft haar sociaal leven in Nederland. Dan gelden de Nederlandse regels.

Heb jij te maken met internationale vererving, dan is het slim om de hulp van een specialist in te schakelen. Deze weet precies wat de regels zijn en kan je hier van a tot z in begeleiden.

Onze dienstverleners

Meer informatie