“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Taxatie van de erfenis

  • Laat voor een eerlijke verdeling de bezittingen van de overledene taxeren.
  • Zo kan er geen discussie meer ontstaan over verschil in waarde.
  • Neem gerust contact op met onze erkende taxateurs!
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Als er een dierbare overlijdt, is dit een emotionele gebeurtenis. Naast alle emoties waar je mee te maken krijgt, komt er veel op je af. Je moet veel regelen en daarnaast krijg je te maken met zaken waar je meestal niet zo veel verstand van hebt. Na het eerste verdriet en de uitvaart moeten de bezittingen van de overledene worden verdeeld onder de nabestaanden. Maar hoe maak je nou een eerlijke verdeling? Een taxatie kan hier goed bij helpen en zorgt dat er eerlijk wordt verdeeld.

Wat is een taxatie?

Taxeren is het inschatten van de financiële waarde van bepaalde spullen. Eigenlijk hebben al je bezittingen een bepaalde waarde. Dat betekent dat dan ook vrijwel alle bezittingen getaxeerd kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan; servies, meubels, voertuigen (bijv. auto’s, motoren, fietsten) en verzamelingen.

Aan alle bezittingen van de overledene wordt door de taxateur een bepaalde waarde gehangen die marktconform is. Daarnaast geeft de taxateur advies over de verdeling van de bezittingen. Door te bekijken wat de bezittingen van de overledene waard zijn, kun je makkelijker een eerlijke verdeling maken.

Let op:
Hebben jullie hulp nodig bij een eerlijke verdeling van de erfenis? Onze taxateurs helpen jullie graag verder.

Emoties bij verdeling van de erfenis

Het verdelen van de erfenis en de bezittingen gebeurt meestal na de uitvaart. Jullie als nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om alle bezittingen te verkopen. Het is wel belangrijk dat alle erfgenamen zich kunnen vinden in dit besluit.

Het maken van een verdeling of het nemen van het besluit tot verkoop kan behoorlijk lastig zijn, want los van financiële waarde hebben de spullen van de overledene vaak ook een emotionele waarde. Iedereen heeft emoties en herinneringen bij bepaalde bezittingen. Hierdoor loopt zo’n verdeling in de praktijk soms moeizaam.

Er wil nogal eens onenigheid ontstaan over de waarde van de spullen en de uiteindelijke verdeling. Met het inschakelen van een onafhankelijke en erkende taxateur voorkom je dit soort vervelende discussies of zelfs ruzies.

Waarom de erfenis taxeren?

Los van het feit dat een taxatie de verdeling vaak een stuk makkelijker maakt, kan het ook belangrijk zijn voor de aangifte van de erfbelasting. Om de hoogte van de erfbelasting te bepalen is het belangrijk om te weten wat de totale waarde van de erfenis is. Zodra dit bekend is, kan je de hoogte van de erfbelasting vaststellen.

Hoe gaat een taxatie in z’n werk?

De taxateur wordt door de executeur of de erfgenamen aangewezen. Zorg dat je kiest voor een onafhankelijke en erkende taxateur. De taxateur komt naar het huis van de overledene en voorziet alle bezittingen van de actuele economische waarde. Dit is de laagste waarde die door de taxateurs gehanteerd wordt. Op die manier houdt je het bedrag dat je uiteindelijk moet afdragen aan de Belastingdienst zo laag mogelijk.

Vervolgens kunnen alle spullen eerlijk onder alle nabestaanden worden verdeeld. Als één erfgenaam in totale waarde meer krijgt dan de andere erfgenamen, kan de meerwaarde aan de anderen in geld worden uitbetaald.

De bij ons aangesloten onafhankelijke en erkende taxateurs komen graag langs om jullie te helpen en de bezittingen te taxeren. Neem gerust contact op om te bekijken wat zij voor jou kunnen betekenen.

Onze dienstverleners

Meer informatie