Verdelen van een erfenis

Het afwikkelen van een erfenis duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Soms moet je dus veel geduld hebben. Als de erfenis goed is afgewikkeld (kijk daarvoor bij de stapsgewijze afwikkeling) kan de erfenis verdeeld worden.

Verdelen erfenis

Bij de verdeling van de banktegoeden moet je rekening houden met zaken als gedane voorschotten op de erfenis, verrekenbare schenkingen en het verschil van verkregen inboedelgoederen. Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Een taxateur kan de bezittingen taxeren en advies geven over de verdeling. Als je het onderling niet eens kunt worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Volgens de wet is niemand gehouden in een onverdeeldheid te blijven.

Problemen bij verdelen erfenis

Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op als de executeur of de gevolmachtigde, de erfgenamen goed op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen en hun mening erover telkens heeft gevraagd. Als de executeur of de gevolmachtigde dat niet of nauwelijks heeft gedaan, moet dat alsnog gebeuren voordat de erfenis verdeeld wordt. De kans is groot dat anders op dat moment alle frustraties en boosheid worden geuit. De verdeling van de erfenis kan daardoor vastlopen en soms wordt het conflict zo groot dat de rechter eraan te pas moet komen. Het is beter dit te voorkomen. Indien het toch uit de hand loopt is het verstandig de hulp van een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te roepen.

Hulp nodig? Bel de nalatenschaps makelaar.
 

030-800 7966

maandag t/m vrijdag

8:30 tot 21:00 uur

zaterdag

9:00 tot 17:00 uur