“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Verdelen van een erfenis

  • Het afwikkelen van een erfenis kan lang duren.
  • Als executeur is het belangrijk de erfgenamen op de hoogte te houden.
  • Ontstaat er ruzie, dan kan een mediator of advocaat helpen.
9,4
Klanten vertellen

530 beoordelingen

Lees voor

Het afwikkelen van een erfenis kan best lang duren. Gemiddeld ben je hier een half jaar tot een jaar mee bezig. Soms moet je dus veel geduld hebben. Als de nalatenschap goed is afgewikkeld (kijk daarvoor bij de stapsgewijze afwikkeling) kan de erfenis uiteindelijk echt verdeeld worden.

Verdelen erfenis

Ga je de banktegoeden van de overledene verdelen, dan moet je met bepaalde punten rekening houden. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat iemand al een voorschot op de erfenis heeft gehad of dat er andere schenkingen zijn geweest die verrekend moeten worden. Daarnaast is dit ook het moment om te bekijken of er verschil zit in de waarde van de verdeelde spullen van de overledene. Heeft de één qua waarde veel meer gekregen dan de ander, dan is dit het moment om dat te gaan verrekenen.

Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Een taxateur kan de bezittingen taxeren en advies geven over de verdeling.

Akte van Verdeling

Een notaris kan helpen om een Akte van Verdeling op te stellen. In zo’n Akte van Verdeling legt de notaris vast wat iedereen krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. Als jullie het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Niet verdelen is geen optie. Uiteindelijk zal de nalatenschap toch echt afgewikkeld moeten worden. Lukt het dus niet om er samen uit te komen, dan zal uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken. Hier zul je wel een advocaat bij nodig hebben.

Problemen bij verdelen erfenis

Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op als de executeur of de gevolmachtigde, de erfgenamen goed op de hoogte heeft gehouden. Door alle betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hun mening erover te vragen, zorg je ervoor dat alles voor iedereen duidelijk is. Daarnaast laat je hiermee zien dat je open en eerlijk bent. Dit is als executeur heel belangrijk. Zijn de erfgenamen niet goed op de hoogte gehouden en is hen niets gevraagd, dan moet dat alsnog gebeuren voordat de erfenis verdeeld wordt. De kans is groot dat anders op dat moment alle frustraties en boosheid worden geuit. De verdeling van de erfenis kan daardoor vastlopen en soms wordt het conflict zo groot dat de rechter eraan te pas moet komen. Het is beter dit te voorkomen. Mocht het toch uit de hand lopen en komen jullie er samen niet meer uit, dan is het verstandig de hulp van een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te roepen.

Meer informatie