Taxatie van de erfenis

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Naast alle emoties komt er veel op je af. Er moeten veel zaken geregeld worden waar je nooit eerder mee geconfronteerd bent. Na het eerste verdriet en de uitvaart moeten de bezittingen van de overledene worden verdeeld onder de nabestaanden. Een taxatie kan een hoop duidelijkheid bieden en dit proces soepeler laten verlopen.

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de financiële waarde van een object. Vrijwel alle bezittingen kunnen getaxeerd worden. Je kunt hierbij denken aan; servies, meubels, voertuigen (bijv. auto’s, motoren, fietsten) en verzamelingen. Aan alle bezittingen wordt een financiële marktconforme waarde gegeven. Daarnaast geeft de taxateur advies met betrekking tot de verdeling van de bezittingen.

Hebben jullie hulp nodig bij een eerlijke verdeling van de erfenis? Onze taxateurs helpen jullie graag verder. Vul vrijblijvend je gegevens in op het contactformulier en we nemen contact met je op voor meer informatie.
TIP:

Emoties bij verdeling van de erfenis

De bezittingen van de overledene worden vaak na de uitvaart verdeeld onder de erfgenamen. Wanneer de nabestaanden dit willen kunnen de bezittingen ook worden verkocht. Door het verdriet dat meespeelt kan dit een moeilijk proces zijn. Iedereen heeft emoties en herinneringen bij bepaalde bezittingen. Hierdoor loopt de verdeling van de bezittingen in de praktijk soms moeizaam. Vaak ontstaat er onenigheid over de waarde van de inboedel en de manier waarop dit eerlijk verdeeld moet worden. Discussies of zelfs ruzies kan je voorkomen door een onafhankelijke en erkende taxateur in te schakelen.

Waarom de erfenis taxeren?

Een taxatie kan van belang zijn in verband met de aangifte voor het successierecht. Men moet erfbelasting betalen over de erfenis en daarom is het belangrijk te weten wat de totale waarde is van de erfenis. Wanneer dit bekend is kan de hoogte van de erfbelasting worden vastgesteld. Daarnaast is een taxatie de methode om tot een eerlijke verdeling van de bezittingen te komen. Door alles te laten taxeren wordt voorkomen dat één iemand alle dure bezittingen krijgt.

Hoe gaat een taxatie in z’n werk?

De taxateur wordt door de executeur of de erfgenamen aangewezen. Zorg dat je kiest voor een onafhankelijk en erkend taxateur. De taxateur komt naar het huis van de overledene en voorziet alle bezittingen van de actuele economische waarde. Dit is de laagste waarde die door de taxateurs gehanteerd wordt. Hierdoor wordt het bedrag wat je moet afdragen aan de Belastingdienst zo laag mogelijk gehouden. Vervolgens kunnen alle spullen eerlijk onder alle nabestaanden worden verdeeld. Als één erfgenaam in totale waarde meer krijgt dan de andere erfgenamen, kan de meerwaarde aan de anderen in geld worden uitbetaald. De onafhankelijke en erkende taxateurs van Value & Views komen graag langs om jullie te helpen en de bezittingen te taxeren. Vul vandaag nog vrijblijvend het contactformulier in.