“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Een erfenis ontvangen

  • Wij informeren je wat je moet doen wanneer je erfgenaam bent.
  • Onze specialisten helpen jou graag verder.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Komt een dierbare te overlijden, dan heb je veel aan je hoofd. Je bent druk met het regelen van de uitvaart en daarnaast moet je zien om te gaan met alle emoties die het overlijden met zich meebrengt. De meeste mensen staan nog niet stil bij het feit dat er ook nog een erfenis te verdelen valt. Laat staan dat zij zichzelf al als erfgenaam zien. Toch is ook de erfenis een belangrijk punt dat na een overlijden geregeld moet worden.

Wie zijn de erfgenamen?

De eerste vraag die beantwoord moet worden, is de vraag wie de erfgenamen zijn. Is er een testament, dan staat daarin aangegeven wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met plaatsvervulling. Komt jouw oom te overlijden en heeft hij geen partner of kinderen en zijn zijn ouders ook overleden? Dan zijn de broers en zussen erfgenamen. Is jouw vader (de broer van de betreffende oom ) ook overleden, dan ben jij erfgenaam in plaats van jouw vader.

Let op:
Het is vaak verstandig om de erfenis niet zomaar te aanvaarden. Soms zijn er schulden waar jij niets van weet, maar dan wel verantwoordelijk voor bent. Daarom raden wij altijd aan de erfenis beneficiair te aanvaarden!

Vanuit je eigen huis je notaris zaken (online) regelen

Maak snel een testament op maat bij Thuisnotaris. Wij bieden de scherpste tarieven in de markt. Heb je meer hulp nodig? Dan staan wij voor je klaar om je te helpen en adviseren. 

Bekijk onze site en oriënteer gratis en ontdek zelf alle mogelijkheden!

De keuze: aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

Blijk jij inderdaad erfgenaam te zijn, dan zal je een keuze moeten maken. Wil je de erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Besluit je de erfenis te aanvaarden, dan moet je er rekening mee houden dat jij ook verantwoordelijk wordt voor het afbetalen van schulden mochten die er zijn. Heb jij het idee dat je wel eens te maken kan hebben met een nalatenschap waarin veel schulden zitten, dan kan het slim zijn om beneficiair te aanvaarden. Dit brengt wat extra werk en kosten met zich mee, maar zorgt er wel voor dat jij niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor eventuele schulden. Overweeg je de nalatenschap te verwerpen, dan is het wel belangrijk om je te realiseren dat dit betekent dat je niets uit de nalatenschap zult krijgen. Je kunt zelfs geen aanspraak maken op oude foto’s of andere dierbare spullen uit je verleden.

Afwikkelen erfenis

Meestal wordt er één persoon aangewezen die de erfenis verder gaat afwikkelen. Het kan zijn dat de overledene in zijn/haar testament al iemand als executeur heeft benoemd. Is dit niet het geval, dan kunnen de erfgenamen samen iemand aanwijzen die de volmacht krijgt om alles te regelen. Dit is overigens niet verplicht, maar maakt alles wel een stukje makkelijker. Is er geen gevolmachtigde, dan zullen alle erfgenamen alles samen moeten regelen en bijvoorbeeld ook allemaal aanwezig moeten zijn bij de overdracht van het huis en overal allemaal hun handtekening onder moeten zetten. Het kan, maar is wel wat complexer als er meerdere erfgenamen zijn.

Wat te doen met de erfenis?

Uiteindelijk wordt de erfenis verdeeld en kan het best zijn dat jij een grote som geld krijgt. Maar hoe ga je hiermee om? Zet je dit gewoon op je bankrekening of is het misschien slimmer om bijvoorbeeld te investeren? Er zijn veel mogelijkheden waar je zelf misschien geen weet van hebt. Het kan dan zeker slim zijn om hier de hulp van een specialist bij in te schakelen.

Onze dienstverleners

Meer informatie