Bij overlijden: Een erfenis ontvangen

Uitvaart

Op het moment dat iemand komt te overlijden moet er heel wat geregeld worden en komt er heel wat op de nabestaanden af. Het eerste dat geregeld moet worden is de uitvaart, het afscheid van de overledene. Vaak heeft een overledene een uitvaartverzekering. In dat geval kunnen de nabestaanden op een makkelijke manier nagaan bij […]

lees meer

Wat te doen met een erfenis

Moet je een erfenis volledig aanvaarden of weigeren . Als je de erfenis niet wilt aanvaarden heb je verschillende keuzes. 

lees meer

Stappenplan erfenis afhandelen

Als iemand overlijdt moet er veel geregeld worden. In dit stappenplan vindt je een opsomming van de belangrijkste zaken.

lees meer

Executeur / gevolmachtigde en erfenis

De overledene heeft meestal één erfgenaam gemachtigd om de erfenis af te handelen. Welke rechten en plichten heeft de executeur / gevolmachtigde?

lees meer

Afwikkeling erfenis

Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen.

lees meer

Verdelen van een erfenis

Het afwikkelen van een erfenis duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Soms moet je dus veel geduld hebben.

lees meer

Belastingen

Als een familielid is overleden, krijg je te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting (voorheen belasting voor het recht van successie).

lees meer

Conflict bij het verdelen van de erfenis

Een erfenis wordt verdeeld in een periode van heftige emoties. Een dierbare is overleden en er moeten beslissingen gemaakt worden over praktische zaken. Advocaat erfrecht Zijn jullie het als erfgenamen onderling oneens? Of zijn jullie ontevreden over de executeur? Dan kan een gang naar de rechter een oplossing bieden. Het is verstandig je daarin bij […]

lees meer

Eerste hulp bij een erfenis

Eerste hulp bij een erfenis. Bij een sterfgeval komt er een hoop op je af. Bekijk wat er geregeld moet worden en neem zo nodig contact met ons op.

lees meer

Vorderen achterstallige alimentatie na overlijden

Is er sprake van achterstallige alimentatie, dan kan dit ook na het overlijden van de betalende partij gevorderd worden. Dit geldt zowel voor de kinder- als partneralimentatie. Vordering kinderalimentatie Zo kan het zijn dat vader bijvoorbeeld jarenlang geen kinderalimentatie aan moeder heeft betaald. Vader komt te overlijden. De kinderen zijn ondertussen volwassen en hebben geen […]

lees meer