Erfenis verwerpen

Als je een erfenis verwerpt of weigert, ben je geen erfgenaam meer. Op papier staat er dan dat je zelfs nooit een erfgenaam bent geweest. In de praktijk betekent dit dat je niet op hoeft te draaien voor de eventuele schulden van de overledene. Maar dan kun je ook niet meedelen in de erfenis als blijkt dat de overledene een groot vermogen nalaat.

Waarom erfenis verwerpen of weigeren?

De verwerping kan om financiële redenen worden gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg veel schulden. Maar je kunt een erfenis ook om emotionele redenen verwerpen. Misschien had je een slechte verstandhouding met de overledene, en vind je het moeilijk om na zijn overlijden geconfronteerd te worden met zijn bezittingen en schulden.

Laat je goed inlichten over de inhoud van de erfenis. Erfenissen met schulden komen tegenwoordig steeds vaker voor. Als je besluit de erfenis te verwerpen moet je een verklaring bij de rechtbank afleggen.
TIP:

Erfenis verwerpen regelen

Voor een verwerping moet je een verklaring bij de rechtbank afleggen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening en bedragen ongeveer 114 euro.

Verwerping erfenis terugdraaien?

Nee, dat kan niet. Een éénmaal gedane verwerping kan niet terug worden gedraaid.

Wie wordt er erfgenaam als ik de erfenis verwerp?

Als jij een erfenis verwerpt, worden de overige erfgenamen in jouw groep (zie vererving volgens de wet) voor de erfenis verantwoordelijk. Hierbij is met name van belang te beseffen dat je kinderen voor jou in de plaats komen als jij de erfenis verwerpt. Als je niet wilt dat jouw kinderen de erfgenamen worden moet er ook voor de kinderen een verwerping van de erfenis geregeld worden. Als je met alle erfgenamen uit jouw groep gezamenlijk de erfenis verwerpt, worden er erfgenamen in de volgende groep gezocht.