“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Belastingvrij schenken aan (klein) kinderen

 • Je kan elk jaar belastingvrij schenken of éénmalig schenken.
 • Bespaar op de schenkbelasting, onze dienstverleners helpen je!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Geld schenken aan je (klein)kinderen is natuurlijk niet zo moeilijk. Een simpele bankoverschrijving en het is zo geregeld. Maar wist je dat, als je boven een bepaald bedrag schenkt, de Belastingdienst om de hoek komt kijken? Het is daarom goed om te weten dat ouders elk jaar belastingvrij een bedrag aan kun kinderen mogen schenken of éénmalig een schenking mogen doen. Hou dus goed in de gaten welke bedragen jij schenkt en waarvoor, zodat je de Belastingdienst op veilige afstand houdt.

Jaarlijkse schenking

Elk jaar stelt de belastingdienst een bedrag vast dat ouders maximaal kunnen schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud, zonder dat je daarover schenkbelasting betaalt. Onder “kinderen” verstaat de Belastingdienst ook pleeg- of stiefkinderen.

Voor het jaar 2022 bedraagt de vrijstelling van deze schenkbelasting €5.677 per kind. Als ouder mag je dus elk jaar €5.677 aan je kind schenken, zonder dat hierover schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Let op:
Het bedrag wat jaarlijks vrij geschonken mag worden voor geldt voor beide ouders tezamen. Ook als je gescheiden bent ziet de Belastingdienst de beide ouders als één schenker. Hou dit dus goed in de gaten.

Eenmalige schenking

Je kunt er ook voor kiezen om jouw kind (tussen de 18 en de 40 jaar oud) éénmalig een bedrag te schenken. Hoe hoog de vrijstelling van de schenkbelasting in dat geval is, hangt af van het doel van de schenking. Deze éénmalige schenking moet wel bij de belastingdienst opgegeven worden. Je kan op de volgende manieren een eenmalige schenking doen:

 1. Eenmalige schenking zonder doel
 2. Eenmalige schenking voor een studie
 3. Eenmalige schenking voor een huis

1. Eenmalige schenking zonder doel

Wil je jouw kind zelf laten kiezen waar hij/zij de scheiding aan uitgeeft? Dan mag je als ouders in 2022 maximaal €27.231 belastingvrij schenken.

2. Eenmalige schenking voor een studie

Wil je een bedrag aan je kind (tussen de 18 en de 40 jaar oud) schenken, wat hij of zij kan gebruiken voor een studie? Dan mag je als ouder in 2022 hiervoor maximaal een bedrag van €56.724 belastingvrij schenken. Hier zitten wel wat voorwaarden aan:

 • De studie kost minstens €20.000 per jaar
 • Er mag niet eerder een verhoogde schenking voor een studie of huis zijn ontvangen
 • De schenking is niet bedoeld voor het aflossen van een studieschuld 
 • De schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee kalenderjaren aan de studie is uitgegeven
 • Afspraken omtrent de schenking zijn vastgelegd in een akte bij de notaris

Als de studie niet de volledige €27.231 kost, mag jouw kind een deel vrij besteden. Het andere deel moet hij/zij wel uitgeven aan de studie. Dit moet ook aantoonbaar zijn.

3. Eenmalige schenking voor een huis

Koopt jouw kind (tussen de 18 en 40 jaar oud) een woning, of gaat je kind de woning verbouwen? Dan mag je als ouder in 2022 eenmalig maximaal €106.671 belastingvrij aan je kind schenken. Ook hieraan zitten ook voorwaarden:

 • Het moet gaan om een woning waar het kind zelf woont of gaat wonen, of
 • de schenking wordt gebruikt om de eigen woningschuld af te lossen, of
 • er wordt een restschuld van een verkochte woning met de schenking afgelost, of
 • met jouw schenking worden de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning afgekocht.
 • De schenking moet binnen twee kalenderjaren worden besteedt.

Je mag deze schenking ook verdelen over maximaal drie jaar, zolang je kind nog geen 40 jaar oud is. Let op: jouw kind moet wel jaarlijks deze schenking opgeven bij de Belastingdienst. Heeft je kind geld over van de schenking? Ook hier geldt dat er €27.231 sowieso is vrijgesteld. Dit bedrag mag je kind dus alsnog vrij besteden onder de eenmalige schenking.

Schenken aan kleinkinderen

Wil je als grootouders een bedrag aan je kleinkinderen schenken? Ook in dat geval mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2022 is dat €2.274 per kleinkind. Dat is de jaarlijkse vrijstelling. Wil je een groter bedrag schenken, dan is dat weer voor bepaalde doelen mogelijk. Als opa en oma mag je eenmalig €106.671 schenken voor een woning. Hier gelden, net als bij schenkingen van ouders, bepaalde voorwaarden voor.

Schenkbelasting betalen voor je kinderen

Schenk je meer dan het vrijgestelde bedrag? Dan moet jouw (klein)kind over alles wat boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, schenkbelasting betalen. Je kunt er als (groot)ouder voor kiezen om deze schenkbelasting voor jouw (klein)kinderen te betalen.

Belastingvrij schenken op papier

Je kunt er ook voor kiezen om op papier te schenken. Dit betekent dat je niet direct het bedrag op de rekening van de ontvanger stort, maar dat je dit bedrag schenkt in de toekomst. Dit kan in een aantal situaties interessant zijn. Bijvoorbeeld als het bedrag nog niet beschikbaar is of je wilt dat jouw kinderen minder erfbelasting betalen. Door een schenking op papier verklein je jouw erfenis namelijk waardoor je erfbelasting bespaart. Het bedrag van de schenking wordt namelijk in mindering gebracht op de totale erfenis. Je hebt in dit geval een schuld aan je kinderen. Over deze schuld betaal je elk jaar rente. De ontvanger krijgt de schenking pas als je bent overleden. Onze specialisten helpen je hier graag bij.

Onze dienstverleners

Meer informatie