“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Vrijwel algemeen bekend is dat kinderen nooit helemaal onterfd kunnen worden. Als een erflater een kind onterft dan is dat alleen mogelijk via een testament, maar zelfs als dat gebeurt, dan nog heeft een kind altijd nog recht op zijn zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het deel waarop het kind aanspraak zou hebben indien het niet onterfd zou zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

Dus als een erflater 3 kinderen heeft en de echtgenoot is vooroverleden, dan erven zijn kinderen normaal gesproken ieder een derde deel. Wordt een van de kinderen onterfd, dan blijft dat kind recht houden op de helft van zijn kindsdeel, dus op 1/6 deel, de zogenaamde legitieme portie.

Legitieme portie

Voor die legitieme portie heeft het onterfde kind dan een vordering op de nalatenschap, die door de andere 2 kinderen (die wel erfgenaam zijn gebleven) afgewikkeld moet worden.

Wat minder bekend is, is dat ook niet onterfde kinderen recht hebben op hun legitieme portie in geval van schenkingen. Immers, bij leven kunnen ouders ook al veel ‘weg’ schenken. Als zij dat niet aan alle kinderen doen, maar slechts aan 1 of aan enkele kinderen, dan is het mogelijk dat de kinderen die ‘overgeslagen’ zijn, alsnog aanspraak maken op hun legitieme portie.

In het hiervoor gegeven voorbeeld had de ouder er ook voor kunnen kiezen het ‘zwarte schaap’ niet te onterven, maar om zijn gehele of nagenoeg gehele vermogen bij leven reeds weg te schenken zodat er bij het overlijden niets meer over zou zijn voor het derde kind. Stel de ouder had een vermogen van € 300.000,- dat hij geheel bij leven aan 2 kinderen heeft weg geschonken (ieder € 150.000,-), dan kan het kind dat is overgeslagen bij overlijden van de ouder alsnog aanspraak maken op zijn 1/6 deel als legitieme portie ofwel op € 50.000,-. Door middel van inkorting op hetgeen de andere 2 kinderen hebben ontvangen, dienen de 2 andere kinderen dan aan het benadeelde kind ieder € 25.000,- te betalen van het bedrag dat zij hebben ontvangen via de schenkingen.