“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Langzaamaan stijgt het aantal levenstestamenten dat wordt afgesloten. In 2021 lag het aantal afgesloten levenstestamenten op 169.700. Hieruit blijkt wel dat steeds meer mensen het belangrijk vinden om hun zaken goed te regelen. Ben jij eigenaar van een onderneming, dan is zo’n levenstestament extra belangrijk. Wij leggen je uit waarom.

Wat is een levenstestament?

Stel dat je door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om zelf te handelen of beslissingen te nemen. In dat geval is het heel belangrijk om een levenstestament te hebben. In het levenstestament leg jij jouw wensen en belangrijke zaken vast en wijs je iemand aan die je vertrouwt en die namens jou bepaalde zaken mag regelen. Een levenstestament stel je op bij de notaris. Bij het opstellen van het levenstestament komen verschillende zaken aan bod. Namelijk medische belangen, wensen op persoonlijk vlak en belangrijke zaken op zakelijk vlak.

Bij medische zaken gaat het bijvoorbeeld om de vraag of je wel of niet behandeld wil worden bij ziekte en jouw wensen voor je levenseinde. Bij wensen op persoonlijk vlak kun je bijvoorbeeld denken aan wat er gebeurt met jouw huisdier als jij hier niet meer voor kunt zorgen. Onder de belangen op zakelijk vlak vallen belangrijke zaken die te maken hebben met jouw onderneming.

De continuïteit van jouw bedrijf

Je wil natuurlijk het liefst dat jouw bedrijf gewoon goed door blijft lopen als jij afwezig bent. Door een levenstestament op te stellen kun je de continuïteit van jouw bedrijf zoveel mogelijk waarborgen. Jij weet waarschijnlijk precies hoe alle processen lopen, je kent de wachtwoorden en weet wie jouw accountant is. Val jij om welke reden dan ook weg, dan is het heel belangrijk dat je dit soort zaken duidelijk op papier hebt gezet. Zo kan een ander het stokje overnemen en ervoor zorgen dat zaken gewoon door lopen.

Ondernemer en levenstestament

In een levenstestament kun je dit allemaal vastleggen en iemand aanwijzen die namens jou belangrijke beslissingen kan/mag nemen binnen het bedrijf. Op die manier voorkom je dat de hele boel komt stil te liggen als jij weg valt. Je geeft de gevolmachtigde duidelijke instructies. Daarnaast kun je ook een toezichthouder benoemen, die op zijn beurt kijkt of de gevolmachtigde doet wat hij/zij moet doen. Op die manier laat jij jouw onderneming goed beschermd achter mocht er onverhoopt iets met jou gebeuren. Een notaris helpt je bij het opstellen van het levenstestament en weet precies waar je op moet letten.