“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Er zijn in Nederland steeds meer samengestelde gezinnen. Je spreekt over een samengesteld gezin als iemand die ooit getrouwd is geweest en kinderen heeft een relatie met een nieuw partner aangaat. Dit betekent ook dat er steeds meer gezinnen zijn waar stiefkinderen deel van uitmaken. Hoe zit het met stiefkinderen en de erfenis? Kunnen stiefkinderen aanspraak maken op de erfenis van hun stiefmoeder- of vader?

Wel een testament

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om te weten of de ouder in kwestie een testament heeft opgesteld. Is dit het geval dan kan de stiefmoeder- of vader zelf in dat testament bepalen wie haar/zijn erfgenamen zijn. De stiefmoeder- of vader kan er dus voor kiezen om naar de eigen kinderen en de partner ook de stiefkinderen in het testament op te nemen. De biologische kinderen hebben overigens sowieso altijd recht op hun kindsdeel. Dit geldt niet voor stiefkinderen.

Geen testament

Is er geen testament, dan is het een ander verhaal. In dat geval zijn de stiefkinderen officieel geen erfgenamen van hun stiefmoeder- of vader. Er is geen bloedband. Het kan echter wel zo zijn dat de ouder van het stiefkind al eerder overleden is. Als ook hier de wettelijke verdeling is toegepast, is de stiefouder de langstlevende en heeft hij/zij de hele erfenis in beheer gekregen. De stiefkinderen hebben recht op hun deel van de erfenis van hun overleden ouder. Dit is opeisbaar als de langstlevende komt te overlijden.

Wil je jouw stiefkinderen laten meedelen in de erfenis? Dit moet je regelen!

Wil je het liefst dat iedereen binnen jouw samengestelde gezin dezelfde rechten heeft als het gaat om de erfenis, dan kun je dit door een notaris in het testament laten vastleggen. Zo kun je letterlijk in jouw testament laten opnemen dat jouw stiefkinderen op dezelfde wijze behandeld moeten worden als jouw kinderen. Op die manier weet je zeker dat iedereen na jou overlijden hetzelfde krijgt. Hiermee kun je in sommige gevallen een hoop gedoe voorkomen.