“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

De afgelopen jaren wordt er steeds minder belasting betaald over erfenissen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen zijn verhoogd. Dit blijkt uit een onderzoek naar erfenissen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kinderen en partners

De huidige regeling is dat kinderen (hieronder vallen ook pleeg-, stief- en kleinkinderen) een vrijstelling krijgen van 20.371 euro. Ontvang je als partner een erfenis van minder dan 642.194 euro, dan hoef je hier geen aangifte over te doen. In de loop der jaren zin deze vrijstellingen flink hoger geworden. Hierdoor wordt er steeds minder erfbelasting afgedragen. Zo was het totale betaalde bedrag aan erfbelasting in 2007 nog 1,7 miljard. In 2015 (de meest recente cijfers) was dit al teruggelopen tot 1,2 miljard. In de helft van de gevallen waarbij erfbelasting moest worden afgedragen waren de ontvangers de kinderen van de overledene. In 10% van de gevallen ging het om een partner.

Schuld

In 2015 erfden partners gemiddeld het hoogste bedrag. Namelijk 83.000 euro. Kinderen kregen gemiddeld 34.000 euro. In totaal ging er in 2015 302 miljoen naar goede doelen. Ook hierover hoefde geen belasting betaald te worden. Toch is het ontvangen van een erfenis niet altijd positief. Soms blijft er namelijk een schuld achter, waardoor je een negatieve erfenis krijgt. In 2015 gebeurde dit bij 3700 mensen. Gemiddeld ontvingen zij een schuld van 23.000 euro.