“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

In onze advocatenpraktijk maken wij vaak mee dat niet alle erfgenamen het eens worden over de wijze waarop een nalatenschap wordt verdeeld. Met name een daartoe behorende woning kan tot vervelende en vaak langdurige discussies leiden.

Recht delen nalatenschap

Als deelgenoot in een gemeenschappelijke woning hebt u echter te allen tijde het recht om verdeling van de nalatenschap te eisen, dus ook de verdeling van een daartoe behorende woning en de zich daarin bevindende inboedel en kostbaarheden.

Gevorderd kan b.v. worden de woning aan één der erfgenamen toe te delen onder uitbetaling van een geldsom aan de overige erfgenamen of gedwongen verkoop aan een derde met verdeling van de verkoopopbrengst tussen de erfgenamen.

Zulks is des te interessanter nu de Hoge Raad onlangs heeft bevestigd dat een onwillige erfgenaam ook in kort geding veroordeeld kan worden mee te werken aan de verkoop en levering van een tot een gemeenschap behorend goed aan een derde.

Kort geding woning

In een op een woning betrekking hebbende conflictsituatie kan in een kort geding overigens ook machtiging tegelde making van de woning worden gevorderd, opdat men bij de verkoop en levering van de woning niet meer afhankelijk is van de medewerking van de onwillige erfgenaam.

Hulp van onze advocaten

Indien u dus als erfgenaam met de overige erfgenamen overhoop ligt indien het de wijze van verdeling van een tot een nalatenschap behorende woning betreft, biedt de wet u diverse mogelijkheden en kan zulks in beginsel ook in kort geding.

Vanzelfsprekend bieden onze advocaten ook rechtsbijstand indien het de verdeling van andere vermogensbestanddelen betreft, zoals een vakantiehuis, een boot, munten en sieraden, schilderijen en overige kunstvoorwerpen, alsmede banksaldi.

Vul onderaan onze profielpagina ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie.