“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Kamerleden bespreken mogelijkheid wettelijk rouwverlof

06 dec, 2021 | Algemeen, Rouw
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

In november komen de Tweede Kamerleden bij elkaar om de praten over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Op dit moment kent Nederland geen recht op verlof na het overlijden van een dierbaar gezinslid. Onlangs werd hiervoor een petitie ingediend die door maar liefst 80.000 mensen werd ondertekend. Toch staan ondernemersverenigingen niet te springen om het rouwverlof.

Rouwverlof in Europa

In meerdere Europese landen is rouwverlof heel normaal. Zo bestaat het rouwverlof in België al enige tijd en wordt er nu zelfs gekeken of het huidige rouwverlof uitgebreid kan worden van drie naar tien dagen. Ook Portugal, Spanje, Slovenië en Frankrijk kennen doorbetaald rouwverlof met allemaal zo hun eigen voorwaarden. Het is best bijzonder dat Nederland op dit vlak een beetje achterloopt. Hopelijk komt daar snel verandering in.

Rouwverlof in de cao

Toch betekent dit niet dat er op dit moment in Nederland niemand recht heeft op rouwverlof.  Er zijn al de nodige bedrijven waar ze aan rouwverlof doen. Werkgevers hebben dit bijgevoegd in hun cao. Het aantal cao’s waarin rouwverlof is opgenomen begint ook iets toe te nemen. Zo waren er in 2017 nog maar negen cao’s met zo’n regeling. In 2019 waren dit er al zestien. Toch zou een wettelijk rouwverlof beter zijn, dan heeft iedereen hier recht op.

Monuta

Een van de werkgevers die het rouwverlof standaard heeft opgenomen in de cao is uitvaartverzekeraar Monuta. Zij doen dit al tien jaar! Hun uitgangspunt is hierbij dat je als werkgever op deze manier wellicht kan voorkomen dat een werknemer langer uitvalt na het verlies van een gezinslid. Monuta-topman Quinten Fraai meldt de Kamerleden: “Door meteen te investeren in tijd zorgt een werkgever uiteindelijk voor betrokken en vitale werknemers die minder lang uit de running zijn, omdat ze aan rouwverwerking toekomen.”

Ander oplossingen

Toch zijn lang niet alle werkgever en belangenorganisaties enthousiast over het rouwverlof. Volgens hen zijn er al voldoende andere oplossingen om verlof op te nemen. Denk aan calamiteiten verlof, ziekteverzuim of onbetaald verlof. Ook wijzen zij er op dat de financiële gevolgen voor werkgevers/ondernemers samenhangt met een wirwar van verlofregelingen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar de impact van rouw op werk. Rouwverlof wordt hierin meegenomen. De uitkomsten van dat onderzoek zullen eind januari naar de Tweede Kamer gaan.