“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

In films zie je het regelmatig gebeuren. Iemand vermoord zijn/haar partner en probeert er met de erfenis vandoor te gaan. Toch gebeuren dit soort zaken in het echte leven ook. Als moordenaar is het echter niet makkelijk om toch nog aanspraak te maken op de erfenis. Je bent dan namelijk een onwaardige erfgenaam. Maar wat gebeurt er dan wel met de erfenis van het slachtoffer?

Onwaardige erfgenaam

In de wet is opgenomen dat iemand onwaardig kan zijn om te erven. Je spreekt dan van een onwaardige erfgenaam. Hiervan is sprake als de erfgenaam is veroordeeld voor het ombrengen van de erflater of een poging daartoe, is veroordeeld voor een ernstig misdrijf tegen de erflater, hij/zij de erflater lasterlijk heeft beschuldigd van een ernstig misdrijf of als hij/zij fraude heeft gepleegd met het testament.

Word je dus veroordeeld voor de moord op jouw partner, dan ben je een onwaardig erfgenaam en kun je fluiten naar de erfenis.

Wie erft er dan?

Is er inderdaad sprake van moord door de partner en is dit ook bewezen, dan is hij/zij dus een onwaardige erfgenaam. De erfenis gaat dan naar de volgende in lijn. Zijn er kinderen of kleinkinderen, dan zijn zij degenen die de erfenis ontvangen. Zijn er geen kinderen, dan komen ouders, broers en zussen of hun kinderen in beeld.

Stiefkinderen of broer en zus?

Af en toe kom je zaken tegen die wel heel interessant zijn. Zo werd er in 2011 een man opgepakt voor de moord op zijn vrouw. Zij hadden samen geen kinderen, maar de man had wel twee kinderen uit een eerder huwelijk. In afwachting van zijn proces verbleef de man in de gevangenis in Middelburg waar hij net voor de zaak voor de rechter moest komen zelfmoord pleegde. Normaal gesproken zouden zijn kinderen door plaatsvervulling nu aanspraak kunnen maken op de erfenis. Toch voelde dit niet eerlijk nu de man werd verdacht van de moord. Zijn broer en zus stapten dan ook naar de rechter en kregen gelijk. Zij kregen de erfenis toegewezen, omdat er anders een onaanvaardbare situatie zou ontstaan.