“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Helaas komt het maar al te vaak voor dat de verdeling van de erfenis uitloopt op een fikse familieruzie. Helemaal als er uit het testament blijkt dat er familieleden zijn onterfd kan dit nogal voor verontwaardiging en boosheid zorgen. Soms kunnen mensen deze frustratie niet naast zich neerleggen en zoeken ze naar redenen om het testament ongeldig te laten verklaren. Zo ook onlangs. Een man had in zijn testament zijn dochter onterfd en hierin verklaard dat zijn nieuwe partner zijn enige erfgenaam zou zijn. Na het overlijden schoot dit de moeder van de dochter in het verkeerde keelgat.

Voorwaarde

Zij ging op zoek naar een reden om het testament ongeldig te laten verklaren en stapte naar de rechter. Volgens haar bevatte het testament één voorwaarde waar niet aan werd voldaan. Deze voorwaarde was dat haar ex-man en zijn nieuwe partner nog zouden samenwonen als hij kwam te overlijden. Deze samenwoning zou door het overlijden van hem of zijn nieuwe partner zijn beëindigd en niet om een andere reden. In het testament werd ook opgenomen wanneer het samenwonen als beëindigd moest worden beschouwd. Een van de redenen die werden genoemd was als meneer en mevrouw niet langer op hetzelfde adres zouden staan ingeschreven.

Niet samenwonend

Na het overlijden van de man kwam de ex-vrouw erachter dat hij en zijn nieuwe vriendin niet op hetzelfde adres stonden ingeschreven. Volgens haar zorgde dit ervoor dat er niet aan de gestelde voorwaarde werd voldaan, waardoor de nieuwe partner geen erfgenaam zou zijn.

Niet letterlijk

De rechtbank ging hier niet in mee. Volgens de rechter moet de tekst in het testament niet zo letterlijk worden gelezen. In dit geval was het ook belangrijk om te letten op bedoelingen van degene die het testament heeft opgemaakt. Uit dit testament kon duidelijk worden afgeleid dat het de bedoeling was om de partner alleen uit te sluiten van de erfenis als de samenwoning en dus ook de relatie was beëindigd. Van een verbreking van de relatie was geen sprake. Daarnaast kon de betreffende partner ook goed toelichten waarom zij niet op zijn adres stond ingeschreven. Het testament blijft dus gewoon van kracht en de partner is officieel de erfgenaam.