“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Steeds meer opa’s en oma’s nemen hun kleinkinderen op in hun testament. Dit doen zij om de fiscus te slim af te zijn, maar ook omdat zij het idee hebben dat de kleinkinderen het beter kunnen gebruiken dan hun kinderen. Dit blijkt uit een enquête van Netwerk Notarissen.

Testament

Driekwart van de notarissen merkt op dat er steeds meer grootouders zijn die hun kleinkinderen in hun testament willen opnemen. Meestal gaat het dan niet om spullen, maar om geld. Vaak wordt de maximale vrijstelling voor de erfbelasting (ruim 20.000 euro) toebedeeld, ten koste van de erfenis van de eigen kinderen.

Onterven

Het komt ook regelmatig voor dat oudere cliënten hun eigen kinderen willen onterven ten gunste van de kleinkinderen. Ruim de helft van de notarissen geeft aan dit wel eens tegen te komen. Soms worden de kinderen helemaal overgeslagen en gaat de complete erfenis naar de kleinkinderen. Dit wordt vaak gedaan als de ouders financiële problemen hebben. “Mensen die een testament maken zijn soms bang dat hun erfenis in een bodemloze put van schulden valt. Dit is vooral het geval als er sprake is van financiële problemen bij de kinderen of als er sprake is van een verstoorde familierelatie”, aldus Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen.

Fiscaal voordeel

Sinds 2010 is het fiscaal gunstig om je kleinkind een bedrag na te laten i.v.m. de vrijstelling van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Hier wordt flink gebruik van gemaakt. Daarnaast vinden grootouders het een fijn idee om te weten dat hun kleinkinderen na hun dood een deel van de erfenis krijgen. Zij kunnen dit vaak goed gebruiken voor bijvoorbeeld de betaling van een studie of de aankoop van een huis.