“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Help, ik ben onterfd! Wat nu? Eis uw legitieme portie op!

9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met het erfrecht en mogelijk een erfrecht advocaat. Soms heeft de erflater een testament opgemaakt, waarin staat dat u bent onterfd. Betekent dat dan dat u nergens meer aanspraak op kunt maken? Nee, als kind heeft u altijd recht op de zogenaamde legitieme portie. Ook als u onterfd bent. Als u aanspraak wilt maken op de legitieme portie van de erfenis, dan moet u zelf actie ondernemen.

Let op: belangrijke termijnen en voorwaarden voor de legitieme portie

De wet vermeldt een aantal termijnen dat relevant is voor een beroep op de legitieme portie.

  1. Hoofdregel is dat de vordering zes maanden na het overlijden van de ouder opeisbaar is. Hierop gelden enkele uitzonderingen.
  2. Het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de overleden ouder (de erflater). Dat betekent dat u binnen vijf jaar na overlijden aanspraak moet maken op de legitieme. Deze termijn kan niet worden gestuit en verlengd. De termijn van vijf jaar kan wel korter zijn. Een belanghebbende kan het (onterfde) kind een redelijke termijn stellen, waarbinnen het kind moet verklaren of hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.
  3. Op de vordering uit de legitieme portie is een verjaringstermijn van 20 jaar van toepassing. Deze termijn start nadat tijdig aanspraak is gemaakt op de legitieme portie. De termijn kan worden gestuit.
  4. Als de nalatenschap onvoldoende is om de legitieme portie te voldoen dan kunt u als onterfd kind inkorten op bepaalde giften die door erflater zijn gedaan. Om te kunnen inkorten op een gift moet het onterfde kind een verklaring uitbrengen aan degene die de gift heeft ontvangen. De bevoegdheid om in te korten vervalt na vijf jaar na het overlijden van de erflater of nadat de begiftigde het onterfde kind een redelijke termijn heeft gesteld.

Advies en hulp van een advocaat erfrecht

Wilt u meer weten over een beroep op de legitieme portie? Hebt u een geschil over een erfenis? Bent u erfgenaam of juist onterfd? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat erfrecht Suzanne Buitenkamp. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Emst, Heerde, Zwolle, Apeldoorn, Wapenveld en Nunspeet.