“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Nadat een dierbare is overleden weten de nabestaanden vaak niet of er een levensverzekering was afgesloten. Daardoor worden veel verzekeringen niet geclaimd en laten nabestaanden dus eigenlijk duizenden euro’s liggen. Dit blijkt uit een onderzoek van Uitvaartverzekeringswijzer.net.

Oplossing

Soms gaat het zelfs om honderdduizenden euro’s. Dit komt met name voor bij overlijdensrisicoverzekeringen die vaak aan een hypotheek hangen. Op dit moment is er een petitie naar de Tweede Kamer gestuurd om te vragen om een oplossing die nabestaanden direct inzicht kan geven.

Verzekeraars

Zo’n oplossing is hard nodig, omdat het huidige systeem van het Verbond van Verzekeraars, waarmee nabestaanden kunnen opvragen of hun dierbare een levensverzekering had, pas na drie maanden uitsluitsel geeft. Daarnaast weten veel nabestaanden niet dat dit systeem bestaat. Het geld dat niet wordt geclaimd blijft in handen van de verzekeraars. Om hoeveel geld het gaat willen zij niet openbaar maken.