“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Toen zijn oom overleed eigende zijn neef zichzelf een erfenis van bijna zes ton toe. Dit was ten onrechte. Hij sluisde het geld door naar een Zwitserse bankrekening en gaf het bedrag niet op bij de Belastingdienst. Toch hoeft de neef geen belasting te betalen over deze erfenis. Hij mocht de erfenis namelijk ook als schuld op zijn aangifte zetten, omdat het geld eigenlijk voor iemand anders was bedoeld.

Testament

In 2008 komt de oom te overleden en hevelt de neef het vermogen van bijna zes ton over naar een Zwitserse bankrekening. Hij geeft het niet op bij de Belastingdienst, waardoor het om zwart geld gaat. In 2014 wordt het hem te heet onder de voeten en stelt de Belastingdienst op de hoogte van de constructie. Maar dan komt hij er ook achter dat er een testament was. Het geld van zijn oom was helemaal niet voor hem bedoeld, maar voor drie goede doelen. Dit is uiteindelijk zijn redding. Het zwarte vermogen in Zwitserland wordt niet meegerekend bij het vermogen van de neef, omdat het geld eigenlijk niet van hem is. Sterker nog. Hij heeft een openstaande schuld aan drie goede doelen.

Belastinginspecteur

De belastinginspecteur wil hier niet in meegaan. Dit omdat de schuld niet opeisbaar is, omdat de erfgenamen (de goede doelen) niet wisten dat zij recht hadden op de erfenis en de neef in eerste instantie niet de intentie had de schuld te voldoen. Toch denkt de rechtbank hier anders over. Op grond van het erfrecht werden de erfgenamen uit het testament direct na het overlijden van de oom ook de eigenaren van het geld op zijn rekeningen. Daarom is het geld niet van de neef en hoeft hij hier dus ook geen belasting over te betalen.