Testamenten/schenkingen

Nabestaanden laten vele euro’s liggen  24 mei 2019

Nadat een dierbare is overleden weten de nabestaanden vaak niet of er een levensverzekering was afgesloten. Daardoor worden veel verzekeringen niet geclaimd en laten nabestaanden dus eigenlijk duizenden euro’s liggen. Dit blijkt uit een onderzoek van Uitvaartverzekeringswijzer.net. Oplossing Soms gaat het zelfs om honderdduizenden euro’s. Dit komt met name voor bij overlijdensrisicoverzekeringen die vaak aan […]

lees meer

Bitcoinbelegger neemt wachtwoord mee het graf in  8 februari 2019

We hebben het regelmatig over onze digitale erfenis. In deze tijd van inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden is het belangrijk om ook anderen van deze informatie op de hoogte te stellen of het in ieder geval ergens te noteren. Hoe belangrijk dit is bleek laatst maar weer. Een investeringsbedrijf dat belegde in digitale valuta verloor […]

lees meer

Nieuwe ‘grote gevers’ wet fiasco voor goede doelen  8 februari 2019

De conceptwet Transparantie maatschappelijke organisaties is veel goede doelen een doorn in het oog. De goede doelen zijn bang dat grote donateurs door de nieuwe wet afhaken of lagere schenkingen gaan doen. De nieuwe wet verplicht goede doelen om grote donateurs die meer dan 15.000 euro doneren met naam, woonplaats en bedrag openbaar te maken. […]

lees meer

Ruzie om de erfenis  8 januari 2019

Helaas komt het maar al te vaak voor dat de verdeling van de erfenis uitloopt op een fikse familieruzie. Helemaal als er uit het testament blijkt dat er familieleden zijn onterfd kan dit nogal voor verontwaardiging en boosheid zorgen. Soms kunnen mensen deze frustratie niet naast zich neerleggen en zoeken ze naar redenen om het […]

lees meer

Steeds minder erfbelasting  30 november 2018

De afgelopen jaren wordt er steeds minder belasting betaald over erfenissen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen zijn verhoogd. Dit blijkt uit een onderzoek naar erfenissen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kinderen en partners De huidige regeling is dat kinderen (hieronder vallen ook pleeg-, […]

lees meer

Goede doelen bang voor belastingmaatregel  6 november 2018

Goede doelen en kerken zien de komende verlaging van de aftrek van giften met angst en beven tegemoet. Op dit moment kunnen giften nog voor maximaal 52 procent worden afgetrokken. Dit wordt teruggebracht naar maximaal 37 procent in 2023. Minder doneren In de praktijk blijkt dat schenkers minder doneren als het belastingvoordeel minder wordt. Goede […]

lees meer

Notaris dubbel geschorst na blunder met erfenis  30 oktober 2018

Een notaris uit Kapelle in Zeeland is door de tuchtrechter op één dag twee keer geschorst. Dit door ernstige fouten die hij had gemaakt bij het afwikkelen van een erfenis. Half miljoen Door een fout die hij maakte bij het opstellen van een testament, kwam ruim een half miljoen euro bij de verkeerde persoon terecht. […]

lees meer

Notaris verrijkt zichzelf met 1,4 miljoen uit erfenis  30 oktober 2018

Een notaris uit de regio Arnhem-Leeuwarden is uit zijn ambt ontzet. Dit vanwege belangenverstrengeling bij de afwikkeling van een nalatenschap. De notaris verrijkte zichzelf met 1,4 miljoen euro uit de opbrengsten van een verkocht landgoed uit de betreffende nalatenschap. Landgoederen en natuurgebieden In oktober 2007 komt een vrouw te overlijden. De Braziliaanse familieleden van de […]

lees meer

Voogdij na overlijden niet geregeld  10 juli 2018

De helft van de Nederlanders heeft de voogdij voor hun kinderen niet geregeld wanneer zij komen te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek van Monuta Uitvaartverzekeringen. Het onderzoek werd gehouden onder 2.108 mensen. Testament Maar een derde van de gezinnen met thuiswonende kinderen heeft in een testament vastgelegd wat er met de kinderen gebeurt als […]

lees meer

Geen belasting over onterechte erfenis  9 juli 2018

Toen zijn oom overleed eigende zijn neef zichzelf een erfenis van bijna zes ton toe. Dit was ten onrechte. Hij sluisde het geld door naar een Zwitserse bankrekening en gaf het bedrag niet op bij de Belastingdienst. Toch hoeft de neef geen belasting te betalen over deze erfenis. Hij mocht de erfenis namelijk ook als […]

lees meer