“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar

14 jul, 2022 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Het moet voor kinderen onder de 12 bij wie sprake is van “uitzichtloos en ondraaglijk lijden” mogelijk worden om euthanasie toe te passen. Zorgminister Ernst Kuipers heeft een regeling hiervoor voorgelegd aan belanghebbende partijen die hier advies over kunnen geven.

Zorgvuldig

Bij het bepalen of iemand wel of geen euthanasie zou moeten krijgen is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Daarom worden in de regeling van Kuipers zeven voorwaarden genoemd, waaraan moet worden voldaan. Het moet in dit geval gaan om een kind dat binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden. Daarnaast is het belangrijk om te bekijken of er misschien een manier is om het uitzichtloze lijden van het kind weg te nemen. Zo niet, dan is euthanasie zeker een optie.

Beide ouders moeten akkoord gaan met het besluit tot euthanasie en de arts is verplicht om tenminste één andere arts te raadplegen. Daarnaast is natuurlijk ook de mening van het kind heel belangrijk. Kinderen zijn officieel niet wilsbekwaam, maar de wil van het kind moet natuurlijk wel in het besluit worden meegenomen. Het kind hoeft niet in te stemmen met de euthanasie, maar de arts moet wel zijn/haar best doen om contact met het kind te maken. Krijgt de arts op welke manier dan ook het idee dat het kind niet wil dat zijn/haar leven wordt beëindigd, dan is toestemming van de ouders niet voldoende om de euthanasie te laten doorgaan.

Vervolg

Op dit moment heeft Ernst Kuipers advies gevraagd over de opgestelde regeling. Naar aanleiding van de reacties hierop zal de regeling wellicht nog worden aangepast. In oktober zal hier waarschijnlijk een vervolg op komen.