“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Onlangs werd door de belastingrechter bepaald dat de gemeente een hogere WOZ-waarde mag toepassen als er zonnepanelen op het dak van een huis liggen. Voor mensen met een eigen huis met zonnepanelen is dit een nadelige uitspraak. Maar ook voor erfgenamen kan het gevolgen hebben.

Fiscale gevolgen

Erf je een woning met zonnepanelen en is de WOZ-waarde van deze woning door gemeente hoger vastgesteld door de aanwezigheid van deze zonnepanelen, dan heeft dit ook fiscale gevolgen m.b.t. de erfbelasting. De erfbelasting wordt namelijk berekend over de WOZ-waarde. Hierdoor kan het zijn dat een erfgenaam 10% of zelfs 20% moet afdragen over de hogere WOZ-waarde.