“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Na het overlijden van een dierbare wordt het testament bekend gemaakt. Soms kan dit je misschien rauw op je dak vallen, omdat hier dingen instaan die je niet had verwacht. Misschien ben je onterfd zonder dat je dit wist of heeft de erflater zijn erfenis in zijn geheel aan een goed doel nagelaten. Het kan ook zijn dat het testament heel erg afwijkt van wat jij later nog met de overledene hebt besproken of dat jouw erfdeel een stuk kleiner is dan verwacht. Wat kun je hier tegen doen?

Erflater bepaalt

Uiteindelijk is het feit dat jij het niet eens bent met de inhoud van het testament geen reden om het testament dan maar naast je neer te leggen. Het is de erflater die bepaalt. Hij/zij heeft de vrijheid om zelf te kiezen wat er met de erfenis gaat gebeuren. Of jij dat nou leuk vindt of niet.

Officieel testament

Het testament moet wel aan de nodige eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Zo moet dit echt zijn opgesteld door een notaris. Hierbij heeft de notaris de plicht om te bepalen of de erflater op het moment van het opstellen van het testament wilsbekwaam is. Dit houdt in dat hij/zij in staat is om beslissingen te nemen over de inhoud van het testament. Als hieraan is voldaan is het testament in principe rechtsgeldig.

Testament vernietigen

Toch kan het zijn dat jij een goede reden hebt om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van het testament. Misschien heb je het idee dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbare positie van de erflater of dat er zelfs sprake is van bedreiging of bedrog. In sommige gevallen is het wel mogelijk om een testament te vernietigen.

Uitzonderlijke situaties

Het vernietigen van een testament kan alleen in uitzonderlijke situaties. Zo is het mogelijk het testament te laten vernietigen als jij kan bewijzen dat de erflater onder invloed van bedreiging, bedrog of met een onjuiste beweegreden het testament heeft opgesteld.

Op tijd actie ondernemen

In dit soort situaties is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen. Een jaar na het overlijden van de erflater of uiterlijk drie jaar nadat jij op de hoogte bent geraakt van de vernietigingsgrond moet jouw verzoek tot vernietiging binnen zijn. Hierna is de kwestie verjaard en kan je niets meer doen. Een advocaat kan je hierbij helpen.