“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Financieel misbruik van ouderen komt veel voor. Ieder jaar zijn naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer van deze vorm van misbruik. Meestal wordt dit gedaan door iemand die zij goed kennen. Hun eigen kind, een kleinkind of die goede vriend die wel eens komt helpen. Een levenstestament kan dit voorkomen.

Betalen

Het sluipt er vaak in. Een zoon doet wekelijks boodschappen voor zijn moeder, maar betaalt met haar pinpas ook meteen zijn eigen boodschappen. Geld lenen, maar niet terugbetalen of de creditcard van opa of vader gebruiken voor de betaling van een vakantie en dit niet terugstorten. Zo wordt het vaak van kwaad tot erger, waardoor sommigen ouderen deurwaarders op de stoep krijgen of er zelfs faillissement dreigt. Financieel misbruik kan ernstige vormen aannemen.

Vertrouwen

Doordat financieel misbruik meestal wordt gedaan door een goede bekende is het voor het slachtoffer des te lastiger om dit probleem aan te kaarten. Het is immers iemand die je zelf in vertrouwen hebt genomen. Veel ouderen denken hierdoor onterecht dat het hun eigen schuld is. Zij hebben het laten gebeuren. Daarnaast zijn zij vaak bang om het goede contact met familie en vrienden kwijt te raken. Ook schamen mensen zich voor de situatie. Helaas gaat het soms ook nog verder en is er sprake van bedreiging.

Meer misbruik

Doordat veel mensen zich niet durven uit te spreken over het misbruik zijn de echte cijfers over het aantal slachtoffers niet bekend. 30.000 ouderen is een ruwe schatting. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het er nog veel meer. Daarnaast is de kans groot dat het aantal gevallen van financieel misbruik door de vergrijzing alleen maar toe zal nemen.

Campagne

De overheid erkent het probleem en is dan ook een campagne gestart om financieel misbruik onder de aandacht te brengen. Daarnaast moeten ouderen weerbaarder worden. Zij moeten zich bewust worden van de risico’s. In de campagne worden zij gewezen op de mogelijkheid van het afsluiten van een levenstestament. Hierin wordt precies opgenomen wie gaat helpen met bijvoorbeeld de financiën als iemand dat zelf niet meer kan.

Levenstestament

Een levenstestament gaat zelfs nog een stukje verder. In het levenstestament kunnen allerlei zaken worden opgenomen. Van financiële afspraken tot de wensen omtrent euthanasie en de zorg voor de huisdieren. Er wordt een vertrouwenspersoon aangewezen die volledig op de hoogte is van alle wensen. Zet alles duidelijk op papier en spreek de verwachtingen naar elkaar uit. Een notaris kan al deze afspraken officieel vastleggen in een levenstestament. Dit is echter niet verplicht. Wel kun je met een officieel document meer dan met een document dat je zelf hebt opgesteld.

Hoe herken je financieel misbruik?

Er zijn vaak signalen die wijzen op financieel misbruik. Herken je de volgende signalen, dan is het wellicht goed om aan de bel te trekken:

  • Betalingsachterstanden, terwijl hier eerder nooit sprake van was
  • Brieven van incassobureaus en deurwaarders
  • Afgesloten telefoon, gas of elektra
  • Waardevolle spullen die verdwijnen
  • Onverklaarbare geldopnames
  • Geen informatie willen geven over de financiële situatie