“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Wat als er geen erfgenamen zijn?

  • Wie regelt de uitvaart als er geen erfgenamen zijn?
  • En hoe wordt de nalatenschap afgewikkeld?
  • Wil je zelf de controle houden, dan is het slim om een testament op te stellen!
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Als iemand overlijdt moet er veel geregeld worden. Zo is er het regelen van de uitvaart, het verdelen van de erfenis, het leeghalen en eventueel verkopen van de woning enz. Dit soort dingen wordt normaal gesproken door de partner, kinderen of andere erfgenamen gedaan. Maar wat nou als de overledene alleenstaand was? En wie regelt dit soort zaken als er verder geen erfgenamen zijn of als de erfgenamen deze taak niet op zich willen nemen?

De uitvaart

Als de overledene geen partner of kinderen had en alleenstaand was, dan kunnen er nog wel erfgenamen zijn. Hierbij kan je denken aan ouders, broers/zussen of andere familieleden. Ook kan de overledene in een testament hebben vastgelegd wie zijn/haar erfgenamen zijn. Deze erfgenamen kunnen de uitvaart regelen en de praktische zaken afhandelen. Dat is natuurlijk logisch. Maar wat als er geen erfgenamen zijn of de erfgenamen dit niet willen doen?

Is er vanuit de familie niemand die de uitvaart wil regelen, dan mogen vrienden, buren of kennissen dit ook op zich nemen. Het lastige hierbij is dat degene die opdracht geeft voor de uitvaart ook meteen verantwoordelijk is voor de betaling hiervan. Is er geen uitvaartverzekering, dan loop je hiermee wel een bepaald risico. Je kunt de kosten natuurlijk verhalen op de nalatenschap. Maar als er geen geld is dan blijf jij met de kosten zitten.

Wat als niemand de uitvaart regelt?

Als er geen erfgenamen zijn en na een aantal dagen er nog niemand het initiatief heeft genomen om de uitvaart te regelen, dan gaat de gemeente actie ondernemen. Heeft de overledene een uitvaartverzekering, dan worden de kosten hieruit betaald. Is deze verzekering er niet, dan wordt bekeken of de kosten uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Zo niet, dan neemt de gemeente deze kosten op zich. De uitvaart zal dan wel zo goedkoop mogelijk zijn.

Afwikkeling van de nalatenschap als er geen erfgenamen zijn

Op het moment dat iemand overlijdt, moet eerst onderzocht worden of er erfgenamen zijn en of er een testament is. Blijkt dat er geen erfgenamen zijn, dan zal de overheid de nalatenschap verder afwikkelen. Dit is ook het geval als de erfgenamen de afwikkeling niet oppakken of als alle erfgenamen besluiten de erfenis te verwerpen. Je spreekt dan van een onbeheerde nalatenschap genoemd. Een onbeheerde nalatenschap wordt afgehandeld door het Rijksvastgoedbedrijf.

Hoe wordt een onbeheerde nalatenschap afgewikkeld?

Het Rijksvastgoedbedrijf begint met het taxeren van de inboedel. Vervolgens wordt de nalatenschap omgezet in geld. Blijft er na aftrek van de kosten voor de afwikkeling nog geld over, dan wordt dit bedrag gestort in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Eventuele erfgenamen hebben de mogelijkheid om binnen 20 jaar de erfenis alsnog op te eisen.
Maakt er in die 20 jaar niemand aanspraak op de erfenis, dan gaat het geld uiteindelijk naar de Nederlandse Staat.

Tip:
Zijn er geen directe familieleden en wil jij zelf bepalen wie jouw erfgenamen zijn of wil je jouw erfenis op een bepaalde manier verdelen, maak dan een testament op bij de notaris.

Afwikkelen van de huurwoning

Juridisch gezien eindigt een huurovereenkomst niet automatisch doordat de huurder overlijdt. Pas twee maanden na het overlijden zal aan het einde van de maand de huurovereenkomst eindigden. Als niemand zich bij de verhuurder meldt en er geen erfgenamen zijn dan moet de verhuurder dus twee maanden wachten.

Na die twee maanden mag de verhuurder de woning in en mag hij de woning leeghalen. Spullen die nog in de woning staan mogen dan vernietigd worden. In de meeste gevallen staat dit in de huurovereenkomst. Voor de verhuurder brengt dit wel een bepaald risico met zich mee. Het kan namelijk zijn dat zich na die twee maanden alsnog erfgenamen melden.

Een andere mogelijkheid voor de verhuurder is een ontruimingstitel halen bij de rechtbank. Als de nalatenschap wordt afgewikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf, dan kan de verhuurder met het Rijksvastgoedbedrijf afspraken maken over ontruiming van de woning.

 

Onze dienstverleners

Meer informatie