“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfenis verwerpen

  • Zijn er veel schulden, dan is het slim de erfenis te verwerpen.
  • Je kunt ook verwerpen om emotionele redenen.
  • De verwerping regel je bij de rechtbank.
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

Als je een erfenis verwerpt of weigert, ben je geen erfgenaam meer. Op papier staat er dan dat je zelfs nooit een erfgenaam bent geweest. In de praktijk betekent dit dat je niet op hoeft te draaien voor de eventuele schulden van de overledene, maar ook dat je niet meedeelt in de erfenis. Ook niet als er een groot vermogen blijkt te zijn.

Waarom erfenis verwerpen of weigeren?

Je kan er om verschillende redenen voor kiezen de erfenis te verwerpen. Meestal gaat het om financiële redenen. Weet jij bijvoorbeeld dat er erg veel schulden zijn, dan is verwerpen zeker verstandig. Maar je kunt een erfenis ook om emotionele redenen verwerpen. Misschien had je een slechte verstandhouding met de overledene en vind je het moeilijk om na het overlijden geconfronteerd te worden met zijn bezittingen en schulden. Heb je er eenmaal voor gekozen de erfenis te verwerpen, dan is dit niet meer terug te draaien.

Tip:
Laat je goed inlichten over de inhoud van de erfenis. Erfenissen met schulden komen tegenwoordig steeds vaker voor. Als je besluit de erfenis te verwerpen moet je een verklaring bij de rechtbank afleggen.

Hoe regel je de verwerping?

Om een erfenis te verwerpen moet je een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervoor zijn 130 euro. Wil je dit niet zelf doen, dan kan de notaris je hierbij helpen. In dat geval zal de notaris hier ook kosten voor in rekening brengen. Zijn er meerdere erfgenamen die willen verwerpen, dan kunnen jullie dit gezamenlijk indienen bij de rechtbank. Je betaalt dan maar één keer.

Wie wordt er erfgenaam als ik de erfenis verwerp?

Als jij een erfenis verwerpt, worden de overige erfgenamen in jouw groep (zie vererving volgens de wet) voor de erfenis verantwoordelijk. Hierbij is het belangrijk om je te beseffen dat jouw kinderen voor jou in de plaats komen als jij de erfenis verwerpt. Als je niet wilt dat jouw kinderen de erfgenamen worden, moet er ook voor de kinderen een verwerping van de erfenis geregeld worden. Als je met alle erfgenamen uit jouw groep gezamenlijk de erfenis verwerpt, worden er erfgenamen in de volgende groep gezocht.

Onze dienstverleners

Meer informatie