“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Legaten

  • Wil je iets specifieks nalaten aan een goede vriend, buurman of goed doel, dan kan dit met een legaat.
  • Gaat het om geld, dan moet het legaat worden opgenomen in het testament.
  • Laat je goed informeren door een notaris!
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waar je een bijzondere bestemming aan wilt geven. Zo kun je met een legaat geld nalaten aan een goed doel of aan iemand die officieel niet tot de erfgenamen behoort.

Legaat in testament of codicil

Vroeger werden legaten vooral gebruikt om bezittingen na te laten aan de kerk. Tegenwoordig wordt het meer gebruikt om geld of bezittingen na te laten aan een goede vriend, buurman of goed doel. Gaat het om een geldbedrag dan moet dit legaat opgenomen worden in het testament. Gaat het om goederen, dan is een codicil voldoende.

Schulden

De nabestaanden zijn verplicht om het legaat na te leven, maar dit moet wel kunnen. Zijn er schulden in de nalatenschap, dan moeten deze eerst worden voldaan. Hierna wordt bekeken of er geld over is om het legaat uit te keren.

Legataris

Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris. Als legataris heb je niet dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris. Je wijst een legataris aan via een legaatbepaling in jouw testament. Zorg ervoor dat je duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is, en wat je precies wilt geven. Komt de legataris als eerste te overlijden, dan komt het legaat te vervallen en komen het geldbedrag of de goederen weer in de gewone verdeling terecht. Wil je dit voorkomen, dan kun je in het testament aangeven dat het legaat bij overlijden van de legataris over gaat op de familie van de legataris.

Een notaris kan je alles vertellen over het opnemen van een legaat in je testament. Laat je goed informeren. Onze specialisten helpen je graag op weg!

Onze dienstverleners

Meer informatie