“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erven volgens een testament

  • In een testament staat de verdeling van de erfenis beschreven.
  • Controleer in het Centraal Testamentenregister of er een testament is.
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

Komt er iemand te overlijden, dan is het belangrijk om eerst te checken of er een testament is. Is er inderdaad een testament, dan bepaald het testament hoe de erfenis uiteindelijk verdeeld wordt.

Centraal Testamentenregister

Weet je niet of er een testament is, dan kun je dit navragen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Het opvragen van deze informatie kan alleen schriftelijk met een akte van overlijden van de betreffende persoon. Het Centraal Testamentenregister is gevestigd in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ DEN HAAG). Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kun je tegen betaling verkrijgen in de gemeente van overlijden. Doe je een aanvraag bij het Centraal Testamentenregister, dan krijg je te horen of er een testament is of niet en door welke notaris deze is opgesteld. Vervolgens kun je bij de notaris terecht voor meer informatie.

Langstlevende testamenten

De meest voorkomende testamenten zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende partner. Door de Hoge Raad is bepaald dat de verzorgingsgedachte die uit de langstlevende testamenten blijkt, voor gaat op het recht van de kinderen op hun legitieme portie. Ondanks dat de kinderen  recht op hun erfdeel hebben, moeten zij wachten tot het overlijden van de langstlevende. Hierdoor voorkom je dat de langstlevende in de problemen komt als de kinderen hun erfdeel opeisen. Deze langstlevende testamenten komen globaal in twee vormen voor: een vruchtgebruik testament en een ouderlijke boedelverdeling. Daarnaast hebben veel testamenten de wettelijke verdeling als uitgangspunt.

Onze dienstverleners

Meer informatie