Ouderlijke boedelverdeling

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

Bij een ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene. Hij of zij mag hiermee doen wat hij wil.

Wanneer geldt een ouderlijke boedelverdeling?

Tot 2003 moest je een ouderlijke boedelverdeling in je testament regelen. Dit noemde je een langstlevende testament. In 2003 is de wet over erfrecht veranderd. Tegenwoordig is zo’n langstlevende constructie standaard in de wet geregeld waardoor er als geen testament is gemaakt toch een ouderlijke boedelverdeling van toepassing is. Dit noemt men nu de wettelijke verdeling.

Wat krijgen de kinderen precies?

Tenzij anders vermeld in het testament, krijgen de kinderen niets zo lang de achtergebleven partner nog leeft. Ze krijgen hun erfdeel als de achtergebleven partner ook overlijdt. Tot die tijd hebben de kinderen een zogenaamde vordering op hun vader of moeder. Wél mag de vader of moeder tijdens zijn of haar leven een deel van de vordering aan de kinderen aflossen. Indien in het testament is opgenomen dat bepaalde goederen bij overlijden meteen naar de kinderen gaan is dit van toepassing.

Hoe zorg je ervoor dat de achtergebleven partner niet alles op maakt?

Als een ouderlijke boedelverdeling in een testament is vastgelegd, kunnen er voorwaarden zijn gesteld waardoor de achterblijvende partner niet alles kan opmaken. Er kan in het testament bijvoorbeeld zijn bepaald dat de achterblijvende partner zekerheid moet stellen voor de erfdelen van de kinderen. Ook kan in het testament zijn bepaald dat de achterblijvende partner geen eigenaar van de erfenis meer is als hij bijvoorbeeld hertrouwt of naar een verzorgingstehuis gaat.