“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Vruchtgebruik testament

  • Recht van vruchtgebruik wordt in het testament geregeld.
  • Vruchtgebruik betekent dat jij bijvoorbeeld het huis mag blijven gebruiken, terwijl het niet jouw eigendom is.
  • Komt er onenigheid, dan kan een mediator of advocaat helpen!
9,5
Klanten vertellen

623 beoordelingen

Lees voor

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk niet jouw eigendom zijn. In een vruchtgebruik-testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis (bijvoorbeeld het huis), maar dat de partner (de langstlevende) het mag blijven gebruiken. De kinderen hebben (tot het overlijden van de partner) dus eigenlijk niets aan hun eigendom. Daarom noem je dit een bloot eigendom.

Recht van vruchtgebruik

Houdt de langstlevende het vruchtgebruik zolang hij leeft? Dat hangt ervan af. Je kunt in een testament ook bepalen dat het vruchtgebruik ophoudt als de langstlevende bijvoorbeeld hertrouwt of naar een verzorgingstehuis gaat. Het recht van vruchtgebruik eindigt dan. De kinderen krijgen vanaf dat moment het volledige eigendom van hun erfenis en kunnen er mee doen wat ze willen. Ook kan er in het testament bepaald zijn dat de langstlevende partner het vruchtgebruik tot de dood behoudt.

De rechten en plichten van de vruchtgebruiker wordt bepaald door het testament en door de wettelijke regels voor het recht van vruchtgebruik.

Nadeel vruchtgebruik-testament

Als de vruchtgebruiker/langstlevende echtgenoot/partner de eigen woning wil verkopen of een extra hypotheek wil afsluiten, heeft deze de medewerking van de kinderen nodig. Dit kan tot problemen leiden als de verhoudingen niet zo goed zijn. Mediation of de hulp van een advocaat kan hierbij een oplossing bieden.

Let op:
In een testament kan geregeld zijn dat de vruchtgebruiker zonder medewerking van de kinderen kan verkopen of een hypotheek kan afsluiten.

Onze dienstverleners

Meer informatie