Vererving volgens een testament

Als de overledene een testament heeft gemaakt wordt de erfenis in beginsel verdeeld zoals de overledene dat in zijn testament heeft bepaald.

Centraal Testamentenregister

Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag kun je informatie inwinnen of iemand een testament heeft gemaakt. Dit moet schriftelijk gebeuren met een akte van overlijden van de betreffende persoon. Het Centraal Testamentenregister is gevestigd in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ DEN HAAG). Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kun je tegen betaling verkrijgen in de gemeente van overlijden.

Langstlevende testamenten

De meest voorkomende testamenten zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende partner. Door de Hoge Raad is bepaald dat de verzorgingsgedachte die uit de langstlevende testamenten blijkt, voor gaat op het recht van de kinderen op hun legitieme portie. Ondanks dat de kinderen een recht op een deel van hun erfdeel hebben moeten zij wachten tot het overlijden van de langstlevende. Hierdoor wordt voorkomen dat de langstlevende in problemen komt als de kinderen hun erfdeel zouden kunnen opeisen. Deze langstlevende testamenten komen globaal in twee vormen voor: een vruchtgebruik testament en een ouderlijke boedelverdeling. Daarnaast zijn er veel testamenten waarbij de wettelijke verdeling als uitgangspunt is genomen.